Tether twierdzi, że będzie miał 1,6 miliarda dolarów nadwyżki rezerw USDT

Tether z nadwyżką rezerw

W pierwszym kwartale Tether spodziewa się zysku netto w wysokości 700 mln USD, co zwiększy nadwyżkę rezerw USDT do 1,66 mld USD.

Według wyników październik-grudzień emitent zarobił 700 mln USD, w efekcie na koniec 2022 roku kapitał własny wzrósł do 960 mln USD.

Tether wyzerował papiery komercyjne w swoim bilansie i zobowiązał się do obniżenia zabezpieczonych pożyczek w 2023 roku.

W połowie marca USDT podwoił przewagę nad USDC pod względem kapitalizacji. Turbulencje w amerykańskim sektorze bankowym, które spowodowały krótkoterminowy depeg  najbliższego konkurenta, jeszcze bardziej pogłębił tę lukę.

Według CoinGecko, łączna wartość rynkowa USDT i USDC wynosi odpowiednio 78,8 mld USD i 34,5 mld USD .

Ardoino był zaskoczony pytaniem, czy Tether wytrzyma takie zdarzenie, jak upadek SVB. Najwyższy menedżer ubolewał, że wciąż są sceptycy, którzy wątpią w rezerwy USDT, nawet po problemach z głównymi bankami amerykańskimi.

https://www.cnbc.com/2023/03/24/tether-estimates-around-1point6-billion-in-excess-reserves-to-back-usdt-.html

Comments (No)

Leave a Reply