Co to jest Bitcoin i jak działa?

Bitcoin to pierwsza kryptowaluta (czyli forma cyfrowej waluty), która działa na zasadzie decentralizacji i niezależności od tradycyjnych instytucji finansowych, takich jak banki czy rządy. Bitcoin to również pierwsza zdecentralizowana sieć płatności p2p obsługiwana przez własnych użytkowników, bez rządu centralnego i pośredników. Transakcje w sieci bitcoin odbywają się bezpośrednio między użytkownikami, bez pośrednictwa instytucji finansowych. Bitcoin jest także znany ze swojej anonimowości, choć faktycznie jego działanie jest na tyle jawne, że umożliwia to śledzenie transakcji i zidentyfikowanie użytkowników.

Poniższy tekst to wiedza teoretyczna na temat bitcoina. Jeżeli chcesz poznać praktyczne wskazówki dotyczące bitcoina – przejdź do kolejnych artykułów z cyklu o bitcoinie: bitcoin – jak zacząć lub jak kupić bitcoina.

Jak i kiedy powstał Bitcoin?

Bitcoin to pierwsza implementacja koncepcji „kryptowaluty”, którą po raz pierwszy opisał Wei Dai w 1998 roku. W biuletynie e-mailowym CyberPunk zaproponował pomysł nowej formy pieniądza, która wykorzystuje kryptografię zamiast centralnej jednostki do kontrolowania emisji i transakcji.

Pierwsza specyfikacja Bitcoina i dowód działania tej zasady została opublikowana przez Satoshi Nakamoto w 2009 roku w biuletynie e-mail. Wcześniej powstał manifest Satoshiego Nakamoto z 2008 roku. Satoshi opuścił projekt pod koniec 2010 roku, nie ujawniając szczegółów swojej tożsamości. Od tego czasu społeczność rozwijała się wykładniczo i obecnie wielu programistów zespołu Bitcoin Core pracuje nad udoskonalaniem kodu Bitcoina.

Kto stworzył Bitcoina?

Odpowiedź na pytanie kto stworzył bitcoina nadal pozostaje tajemnicą, gdyż osoba lub grupa ludzi działających pod pseudonimem Satoshi Nakamoto nie ujawniła swojej tożsamości. Nakamoto pojawił się w sieci w 2008 roku, przedstawiając koncepcję bitcoina i publikując jego kod źródłowy. Następnie prowadził dyskusje z innymi programistami na forum internetowym BitcoinTalk, aż do roku 2011, kiedy to niespodziewanie zniknął z sieci, pozostawiając po sobie tylko kilka napisanych wcześniej postów oraz projekt kryptowaluty.

Anonimowość Satoshiego często budzi nieuzasadnione wątpliwości, z których większość wiąże się z brakiem zrozumienia natury otwartego kodu źródłowego Bitcoina. Protokół i oprogramowanie Bitcoina są w domenie publicznej i każdy programista z dowolnego miejsca na świecie może zapoznać się z tekstem lub stworzyć własną zmodyfikowaną wersję oprogramowania Bitcoin. Podobnie jak obecni programiści, wpływ Satoshi był ograniczony tylko do tych zmian w kodzie, które akceptują inni użytkownicy, dlatego nie można powiedzieć, że ktoś jak npo Satoshi Nakamoto kontroluje Bitcoina. W związku z tym tożsamość wynalazcy Bitcoina jest dziś równie nieistotna, jak tożsamość starożytnego wynalazcy papieru czy koła.

Czy ktoś kontroluje sieć Bitcoin?

Nikt nie jest właścicielem sieci Bitcoin, tak jak nikt nie jest właścicielem technologii związanej z pocztą e-mail. Bitcoin jest kontrolowany przez swoich użytkowników na całym świecie. Podczas gdy programiści ulepszają oprogramowanie, nie mogą wymusić zmiany protokołu, ponieważ użytkownicy mają swobodę wyboru oprogramowania i używanej wersji. Aby zachować kompatybilność, wszyscy użytkownicy muszą używać oprogramowania, które podlega tym samym regułom. Bitcoin może działać poprawnie tylko za pełną zgodą wszystkich użytkowników. Dlatego wszyscy użytkownicy i programiści mają motywację do dojścia do konsensusu.

Jak działa Bitcoin?

Z punktu widzenia użytkowników, Bitcoin to po prostu aplikacja mobilna lub program komputerowy, który daje im dostęp do portfela Bitcoin oraz umożliwia im otrzymywanie i wypłacanie bitcoinów. Tak działanie Bitcoina rozumie lwia część użytkowników.

Sercem sieci Bitcoin jest blockchain. Jest to zdecentralizowany rejestr, który zapisuje historię wszystkich wykonanych transakcji, umożliwiając komputerom użytkowników weryfikację ważności każdej transakcji. Autentyczność każdej transakcji jest chroniona podpisami elektronicznymi odpowiadającymi adresom użytym w transakcji, co pozwala użytkownikom na pełną kontrolę nad transferem bitcoinów z ich adresów bitcoin. Ponadto każdy może przetwarzać transakcje, korzystając z mocy specjalistycznego sprzętu (np. koparki ASIC) i zarabiać za te usługi. Nazywa się to powszechnie „wydobyciem” lub „kopaniem”.

Kto używa Bitcoina?

Tak. Coraz więcej firm i osób używa Bitcoina. Obejmuje to zarówno firmy, takie jak restauracje, hotele, kancelarie prawne, firmy turystyczne, firmy produkujące samochody, ale także firmy  internetowe, takie jak Namecheap, WordPress, Reddit i Flattr. Jak dotąd Bitcoin pozostaje stosunkowo nowym zjawiskiem, ale szybko się rozwija.

Jak płacić Bitcoinem?

Płatności Bitcoin są łatwiejsze do wykonania niż płatności kartą płatniczą i nie wymaga to otwierania jakiegokolwiek rachunku gdzie wymagana jest weryfikacja tożsamości właściciela rachunku. Do wykonywania płątności potrzebujemy portfel który założymy w klika chwil (jak założyć portfel BTC).

Płatności w sieci Bitcoin dokonywane są za pośrednictwem programu portfela zainstalowanego na komputerze lub smartfonie, po prostu wpisując adres odbiorcy, kwotę płatności i klikając przycisk „wyślij”. Aby ułatwić wpisanie adresu odbiorcy, wiele portfeli może odczytać adres w postaci kodu QR lub za pomocą technologii NFC.

Zalety Bitcoina

 • Główną zaletą jest swoboda płatności – to możliwość wysyłania lub otrzymywania dowolnej kwoty pieniędzy, natychmiast, w dowolnym miejscu na świecie, w dowolnym czasie. Żadnych dni wolnych od pracy. Żadnych granic. Nie ma absolutnie żadnych ograniczeń. Bitcoin pozwala użytkownikom mieć pełną kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Jedyne co potrzeba to dostęp do Internetu.
 • Niskie opłaty – płatności Bitcoin są dokonywane przy stasunkowo niskich opłatach. Użytkownicy mogą uwzględniać opłaty w transakcjach, aby uzyskać priorytet w przetwarzaniu – zapewnia to szybsze potwierdzenie transakcji w sieci. Ponadto istnieją firmy przetwarzające, które pomagają handlowcom w dokonywaniu transakcji poprzez zamianę bitcoinów na waluty fiducjarne, które są codziennie wysyłane bezpośrednio na konta przedsiębiorców. Wysłanie kilku milionów dolarów kosztuje kilka dolarów.
 • Bezpieczeństwo i kontrola – użytkownicy Bitcoin mają pełną kontrolę nad swoimi transakcjami; Sprzedawcy nie będą mogli wypłacić pieniędzy bez Twojej wiedzy lub chęci, jak może się to zdarzyć w przypadku innych metod płatności. Płatności Bitcoin można dokonywać bez dołączania danych osobowych do transakcji. Zapewnia to skuteczną ochronę przed kradzieżą tożsamości.
 • Przejrzysty i neutralny – wszystkie informacje dotyczące podaży Bitcoin są zawsze dostępne dla każdego w łańcuchu bloków, można je sprawdzić i wykorzystać w czasie rzeczywistym. Żadna osoba ani organizacja nie może kontrolować ani manipulować protokołem Bitcoin, ponieważ jest on kryptograficznie zabezpieczny. Dlatego można ufać, że sieć Bitcoin pozostanie neutralna, przejrzysta i przewidywalna w przyszłości.

Wady bitcoina

 • Poziom akceptacji – wiele osób nadal nie wie o Bitcoinie. Każdego dnia coraz więcej firm akceptuje bitcoiny (TESLA), ponieważ chcą uzyskać korzyści, ale wciąż jest ich stosunkowo niewiele.
 • Wahania kursu – łączna wartość bitcoinów w obiegu i liczba firm korzystających z bitcoinów jest nadal znikoma w porównaniu do tego, jaka może być. Dlatego stosunkowo niewielkie wydarzenia, jednorazowe transakcje, czy działania poszczególnych firm lub osób (np. Elon Musk) mogą znacząco wpłynąć na cenę bitcoinów. Teoretycznie, wahania kursów walutowych będą się zmniejszać w miarę dojrzewania rynków i technologii.

Czy Bitcoin jest całkowicie wirtualny?

Bitcoin jest tak wirtualny, jak karty kredytowe i sieci bankowości internetowej, z których ludzie korzystają na co dzień. Bitcoinów można używać do płatności online oraz w sklepach fizycznych, tak jak każdego innego rodzaju pieniędzy. Salda Bitcoin są przechowywane w ogromnej rozproszonej sieci i nie mogą być przez nikogo fałszywie zmienione. Innymi słowy, użytkownicy Bitcoinów mają wyłączną kontrolę nad swoimi funduszami, a Bitcoin nie może zniknąć tylko dlatego, że jest wirtualny.

To warto wiedzieć: jak sprzedać bitcoin

Co wyróżnia bitcoina?

Bitcoin był pierwszą kryptowalutą i często równi się od altcoinów (kryptowalut które powstały po bitcoinie). Najczęściej wymieniane różnice miedzy BTC a innymi kryptowalutami to:

 1. Decentralizacja: Bitcoin jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie jest kontrolowany przez żadną centralną instytucję, taką jak bank centralny czy rząd. Transakcje są przeprowadzane bezpośrednio między użytkownikami, bez pośredników.
 2. Ograniczona podaż: W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, których ilość jest kontrolowana przez banki centralne, w przypadku bitcoina istnieje stała limitowana podaż. W momencie tworzenia bitcoina określono limit 21 milionów monet, co oznacza, że nigdy nie będzie ich więcej niż tyle.
 3. Anonimowość: Chociaż transakcje w sieci bitcoin są rejestrowane w zdecentralizowanej księdze, znanej jako blockchain, tożsamość użytkowników pozostaje anonimowa, co oznacza, że nie muszą ujawniać swojego prawdziwego imienia ani innych danych osobowych.
 4. Brak interwencji rządu: Bitcoin nie podlega bezpośredniej kontroli rządu lub banków centralnych, co oznacza, że nie ma możliwości, aby rząd wstrzymał transakcje lub zablokował dostęp do bitcoina.
 5. Bezpieczeństwo: Bitcoin wykorzystuje kryptografię do zabezpieczenia transakcji i przesyłania danych. Wielowarstwowa architektura sieci oraz zastosowanie algorytmów kryptograficznych czynią bitcoina jedną z najbezpieczniejszych form płatności i inwestycji.
 6. Transparentność: Blockchain, który jest wykorzystywany w sieci bitcoin, jest publicznie dostępny, co oznacza, że każdy może przeglądać wszystkie transakcje wykonane w sieci. Dzięki temu Bitcoin jest uważany za transparentną formę płatności i inwestycji.

Anonimowość Bitcoina

Bitcoin został zaprojektowany tak, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wysyłanie płatności z wystarczającym poziomem prywatności porównywalnym z innymi formami płatności. Jednak Bitcoin nie jest całkowicie anonimowy i nie może zapewnić takiego samego poziomu prywatności jak gotówka.

Ile jest bitcoinów w obiegu?

Aktualnie mamy już ponad 19 mln bitcoinów w obiegu. Limitem maksymalnej ilości bitcoinów, jakie mogą zostać wydobyte jest 21 milionów. Ograniczona podaż to zasadnicza cecha bitcoina odróżniająca go od tradycyjnych walut, które są emitowane przez banki centralne według określonych potrzeb. Aktualnie oblicza się że ostatnie bitcoiny zostaną wykopane od 2140 roku

FAQ – kluczowe pytania i odpowiedzi

Co to jest Bitcoin?

Bitcoin to pierwsza i najbardziej znana kryptowaluta, cyfrowa forma pieniądza, która działa na technologii blockchain. Została stworzona w 2009 roku przez anonimowego twórcę znanego jako Satoshi Nakamoto.

Jak działa Bitcoin?

Bitcoin działa na technologii blockchain, która jest rodzajem rozproszonego rejestru transakcji. Transakcje są grupowane w bloki, które są następnie dodawane do łańcucha bloków przez „górników” – uczestników sieci Bitcoin, którzy używają mocy obliczeniowej komputerów do rozwiązania skomplikowanych problemów matematycznych.

Czy Bitcoin jest legalny?

Legalność Bitcoin różni się w zależności od kraju. W niektórych krajach jest całkowicie legalny i regulowany, w innych jest tolerowany, a jeszcze w innych jest nielegalny. Zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy dotyczące kryptowalut.

Jak mogę kupić Bitcoina?

Bitcoina (BTC) można kupić na giełdach kryptowalut, które są dostępne online. Wymaga to założenia konta, zasilenia go tradycyjną walutą lub inną kryptowalutą, a następnie zakupu Bitcoin.

Czy Bitcoin jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo Bitcoin zależy od wielu czynników, w tym od bezpieczeństwa twojego własnego portfela cyfrowego i świadomości zagrożeń związanych z kryptowalutami. Technologia blockchain, na której działa Bitcoin, jest uważana za bardzo bezpieczną, ale nadal istnieją ryzyka, takie jak ataki hakerskie na giełdy kryptowalut.

Comments (No)

Leave a Reply