Co to jest Bitcoin i jak działa?

Bitcoin to globalna sieć, która tworzy nowy system płatności i w pełni cyfrowe pieniądze. Jest to pierwsza zdecentralizowana sieć płatności p2p obsługiwana przez własnych użytkowników, bez rządu centralnego i pośredników. Z punktu widzenia użytkownika Bitcoin jest bardzo podobny do gotówki w Internecie.

Bitcoin: Kto wymyślił i stworzył?

Bitcoin to pierwsza implementacja koncepcji „kryptowaluty”, którą po raz pierwszy opisał Wei Dai w 1998 roku. W biuletynie e-mailowym CyberPunk zaproponował pomysł nowej formy pieniądza, która wykorzystuje kryptografię zamiast centralnej jednostki do kontrolowania emisji i transakcji. Pierwsza specyfikacja Bitcoina i dowód działania tej zasady została opublikowana przez Satoshi Nakamoto w 2009 roku w biuletynie e-mail. Satoshi opuścił projekt pod koniec 2010 roku, nie ujawniając szczegółów swojej tożsamości. Od tego czasu społeczność rozwijała się wykładniczo i obecnie wielu programistów zespołu Bitcoin Core pracuje nad udoskonalaniem kodu Bitcoina.

Anonimowość Satoshiego często budzi nieuzasadnione wątpliwości, z których większość wiąże się z brakiem zrozumienia natury otwartego kodu źródłowego Bitcoina. Protokół i oprogramowanie Bitcoina są w domenie publicznej i każdy programista z dowolnego miejsca na świecie może zapoznać się z tekstem lub stworzyć własną zmodyfikowaną wersję oprogramowania Bitcoin. Podobnie jak obecni programiści, wpływ Satoshi był ograniczony tylko do tych zmian w kodzie, które akceptują inni użytkownicy, dlatego nie można powiedzieć, że ktoś jak npo Satoshi Nakamoto kontroluje Bitcoina. W związku z tym tożsamość wynalazcy Bitcoina jest dziś równie nieistotna, jak tożsamość starożytnego wynalazcy papieru czy koła.

Czy ktoś kontroluje sieć Bitcoin?

Nikt nie jest właścicielem sieci Bitcoin, tak jak nikt nie jest właścicielem technologii związanej z pocztą e-mail. Bitcoin jest kontrolowany przez swoich użytkowników na całym świecie. Podczas gdy programiści ulepszają oprogramowanie, nie mogą wymusić zmiany protokołu, ponieważ użytkownicy mają swobodę wyboru oprogramowania i używanej wersji. Aby zachować kompatybilność, wszyscy użytkownicy muszą używać oprogramowania, które podlega tym samym regułom. Bitcoin może działać poprawnie tylko za pełną zgodą wszystkich użytkowników. Dlatego wszyscy użytkownicy i programiści mają motywację do dojścia do konsensusu.

Jak działa Bitcoin?

Z punktu widzenia użytkowników, Bitcoin to po prostu aplikacja mobilna lub program komputerowy, który daje im dostęp do portfela Bitcoin oraz umożliwia im otrzymywanie i wypłacanie bitcoinów. Tak działanie Bitcoina rozumie lwia część użytkowników.

Sercem sieci Bitcoin jest blockchain. Jest to zdecentralizowany rejestr, który zapisuje historię wszystkich wykonanych transakcji, umożliwiając komputerom użytkowników weryfikację ważności każdej transakcji. Autentyczność każdej transakcji jest chroniona podpisami elektronicznymi odpowiadającymi adresom użytym w transakcji, co pozwala użytkownikom na pełną kontrolę nad transferem bitcoinów z ich adresów bitcoin. Ponadto każdy może przetwarzać transakcje, korzystając z mocy specjalistycznego sprzętu (np. koparki ASIC) i zarabiać za te usługi. Nazywa się to powszechnie „wydobyciem” lub „kopaniem”.

Kto używa Bitcoina?

Tak. Coraz więcej firm i osób używa Bitcoina. Obejmuje to zarówno firmy, takie jak restauracje, hotele, kancelarie prawne, firmy turystyczne, firmy produkujące samochody, ale także firmy  internetowe, takie jak Namecheap, WordPress, Reddit i Flattr. Jak dotąd Bitcoin pozostaje stosunkowo nowym zjawiskiem, ale szybko się rozwija.

Jak płacić Bitcoinem?

Płatności Bitcoin są łatwiejsze do wykonania niż płatności kartą płatniczą i nie wymaga to otwierania jakiegokolwiek rachunku. Płatności dokonywane są za pośrednictwem programu portfela zainstalowanego na komputerze lub smartfonie, po prostu wpisując adres odbiorcy, kwotę płatności i klikając przycisk „wyślij”. Aby ułatwić wpisanie adresu odbiorcy, wiele portfeli może odczytać adres w postaci kodu QR lub za pomocą technologii NFC.

Czy BTC ma jakiekolwiek zalety?

  • Główną zaletą jest swoboda płatności – to możliwość wysyłania lub otrzymywania dowolnej kwoty pieniędzy, natychmiast, w dowolnym miejscu na świecie, w dowolnym czasie. Żadnych dni wolnych od pracy. Żadnych granic. Nie ma absolutnie żadnych ograniczeń. Bitcoin pozwala użytkownikom mieć pełną kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Jedyne co potrzeba to dostęp do Internetu.
  • Niskie opłaty – płatności Bitcoin są dokonywane przy stasunkowo niskich opłatach. Użytkownicy mogą uwzględniać opłaty w transakcjach, aby uzyskać priorytet w przetwarzaniu – zapewnia to szybsze potwierdzenie transakcji w sieci. Ponadto istnieją firmy przetwarzające, które pomagają handlowcom w dokonywaniu transakcji poprzez zamianę bitcoinów na waluty fiducjarne, które są codziennie wysyłane bezpośrednio na konta przedsiębiorców. Wysłanie kilku milionów dolarów kosztuje kilka dolarów.
  • Bezpieczeństwo i kontrola – użytkownicy Bitcoin mają pełną kontrolę nad swoimi transakcjami; Sprzedawcy nie będą mogli wypłacić pieniędzy bez Twojej wiedzy lub chęci, jak może się to zdarzyć w przypadku innych metod płatności. Płatności Bitcoin można dokonywać bez dołączania danych osobowych do transakcji. Zapewnia to skuteczną ochronę przed kradzieżą tożsamości.
  • Przejrzysty i neutralny – wszystkie informacje dotyczące podaży Bitcoin są zawsze dostępne dla każdego w łańcuchu bloków, można je sprawdzić i wykorzystać w czasie rzeczywistym. Żadna osoba ani organizacja nie może kontrolować ani manipulować protokołem Bitcoin, ponieważ jest on kryptograficznie zabezpieczny. Dlatego można ufać, że sieć Bitcoin pozostanie neutralna, przejrzysta i przewidywalna w przyszłości.

Jakie są wady Bitcoina?

Poziom akceptacji – wiele osób nadal nie wie o Bitcoinie. Każdego dnia coraz więcej firm akceptuje bitcoiny (TESLA), ponieważ chcą uzyskać korzyści, ale wciąż jest ich stosunkowo niewiele.

Wahania kursu – łączna wartość bitcoinów w obiegu i liczba firm korzystających z bitcoinów jest nadal znikoma w porównaniu do tego, jaka może być. Dlatego stosunkowo niewielkie wydarzenia, jednorazowe transakcje, czy działania poszczególnych firm lub osób (np. Elon Musk) mogą znacząco wpłynąć na cenę bitcoinów. Teoretycznie, wahania kursów walutowych będą się zmniejszać w miarę dojrzewania rynków i technologii.

Ciągły rozwój – oprogramowanie Bitcoin jest ciągle udoskonalany. Wciąż opracowywane są nowe narzędzia, opcje i usługi, aby uczynić Bitcoin bezpieczniejszym i bardziej dostępnym dla większości. Nie wszystkie z tych narzędzi są gotowe do użycia.

Dlaczego ludzie wierzą w sukces BTC?

Znaczna część zaufania do Bitcoina wynika z faktu, że nie wymaga on żadnego zaufania. Kod źródłowy Bitcoin jest całkowicie otwarty, a sieć jest całkowicie zdecentralizowana. Oznacza to, że każdy ma dostęp do pełnego kodu źródłowego w dowolnym momencie. Dlatego każdy programista na świecie może dokładnie sprawdzić, jak działa Bitcoin. Każdy może śledzić wszystkie transakcje bitcoinowe i nowo wyemitowane bitcoiny w czasie rzeczywistym. Wszystkie płatności dokonywane są bez pomocy osoby trzeciej, a cały system chroniony jest niezawodnymi i sprawdzonymi algorytmami kryptograficznymi podobnymi do stosowanych w bankowości internetowej. Żadna organizacja ani osoba nie może kontrolować sieci Bitcoin, a sieć pozostaje bezpieczna, nawet jeśli nie wszystkim jej użytkownikom można ufać.

Czy Bitcoin jest całkowicie wirtualny?

Bitcoin jest tak wirtualny, jak karty kredytowe i sieci bankowości internetowej, z których ludzie korzystają na co dzień. Bitcoinów można używać do płatności online oraz w sklepach fizycznych, tak jak każdego innego rodzaju pieniędzy. Salda Bitcoin są przechowywane w ogromnej rozproszonej sieci i nie mogą być przez nikogo fałszywie zmienione. Innymi słowy, użytkownicy Bitcoinów mają wyłączną kontrolę nad swoimi funduszami, a Bitcoin nie może zniknąć tylko dlatego, że jest wirtualny.

Anonimowość Bitcoina

Bitcoin został zaprojektowany tak, aby umożliwić wszystkim użytkownikom wysyłanie płatności z wystarczającym poziomem prywatności porównywalnym z innymi formami płatności. Jednak Bitcoin nie jest całkowicie anonimowy i nie może zapewnić takiego samego poziomu prywatności jak gotówka.

Co się stanie, jeśli w jakiś sposób stracę dostęp do swoich bitcoinów?

Gdy użytkownik straci swój portfel, środki w nim zawarte przepadają bezpowrotni. Utracone bitcoiny nadal pozostają w łańcuchu bloków, tak jak wszystkie inne bitcoiny. Jednak utracone bitcoiny pozostaną na zawsze nieaktywne, ponieważ nie ma sposobu, aby odebrać klucze prywatne, które pozwoliłyby na ich wydanie.


Comments (No)

Leave a Reply

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.