Rosja oficjalnie uznała cyfrowe waluty innych krajów

Rosyjskie władze prawnie uznały cyfrowe waluty innych państw za równe statusowi cyfrowego rubla.

W dniu 1 sierpnia weszły w życie poprawki do ustawy o regulacji i kontroli walutowej. W części dokumentu, która definiuje walutę obcą, dodano, że obejmuje ona teraz krajową jednostkę monetarną obcego państwa, „wyemitowaną w formie cyfrowej przez krajowy bank centralny obcego państwa”.

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie, nierezydenci mają prawo do przeprowadzania transakcji walutą cyfrową bez żadnych ograniczeń.

Ustawa o wprowadzeniu cyfrowego rubla do systemu bankowego została uchwalona niedawno. Centralny Bank Rosji, któremu przypisano status operatora platformy CBDC, ma teraz prawo odmówić każdemu bankowi komercyjnemu przeprowadzenia transakcji.

Kilka dużych banków ogłosiło niedawno, że są gotowe do testowania rzeczywistych transakcji z CBDC. Tymczasem ponad 65% rosyjskich firm stwierdziło, że nie widzi żadnych zalet cyfrowego rubla dla swojej działalności. Świadczą o tym dane z serwisu księgowego Aktion.

Comments (No)

Leave a Reply