Glassnode: hodlerzy bitcoinów nadal je gromadzą

Hodlerzy akumulują bitcoiny

Według większości wskaźników aktywności rynkowej, szum wśród inwestorów bitcoinowych ustępuje miejsca apatii. Według Glassnode, w oczekiwaniu na halving, hodlerzy nadal gromadzą monety.

Powstała sytuacja dobrze charakteryzuje się spadkiem zrealizowanej zmienności w ujęciu miesięcznym do strefy wartości minimalnych fazy wzrostowej 2021 roku.

Analitycy wyjaśnili, że takie zdarzenia zwykle mają miejsce podczas długiego ruchu bocznego, kiedy rynek „staje na nogi” po przedłużającym się trendzie spadkowym.

Podobny obraz można zaobserwować na rynku kontraktów terminowych, gdzie dzienny wolumen obrotu wynosi 20,9 mld USD. Zmienność implikowana opcji na bitcoiny o różnych terminach wygaśnięcia spadła do poziomów bliskich cyklicznym minimom.

Wskaźniki on-chain potwierdzają obecny trend. Łączna kwota zrealizowanych zysków i strat spadła do poziomu z 2020 roku, kiedy to cyfrowe złoto wyceniano na 10 000 USD.

Miesięczny wskaźnik gromadzenia monet przez hodlerów sięgnął 42 200 BTC. Analitycy zwracali uwagę, że taki reżim rozpoczął się nieco ponad dwa lata temu i w przypadku powtórki poprzednich cykli może trwać jeszcze od 6 do 12 miesięcy.

Potwierdzeniem wcześniejszej obserwacji jest rozbieżność trendów sald giełdowych i wolumenu monet przechowywanych w niepłynnych portfelach (przy faktycznym braku historii wydatków).

Ten ostatni osiągnął nowy poziom 15,2 mln BTC (78,3% podaży), pierwszy spadł do najniższego poziomu od stycznia 2018 r. (2,3 mln BTC, 11,7% podaży).

Miesięczny wskaźnik uzupełniania hodlerów osiągnął 146 000 BTC.

Bardziej szczegółowy obraz daje struktura akumulacji wśród różnych kategorii inwestorów. Na przykłas salda do 100 BTC wykazują wysoką aktywność w trybie akumulacji.

Inaczej jest z „wielorybami” (ponad 1000 BTC), które sprzedały równowartość 70% wyemitowanych bitcoinów. Wykup monet przez „rekiny” (od 100 do 1000 BTC) analitycy oszacowali na 36% zwiększonej podaży.

„Rynek wydaje się być w okresie „spokojnej” akumulacji. Wskazuje to na słaby popyt, pomimo roszczeń ze strony organów regulacyjnych w ostatnim czasie” – zauważają eksperci.
Oceniając czas trwania poprzednich faz akumulacji, analitycy przyjęli, że powrót do historycznego maksimum może nastąpić za 8-18 miesięcy. Na ogół takie okresy trwały od 459 do 770 dni. Obliczyli, że „wiek” obecnego osiągnął jak dotąd 221 dni.

Analitycy CoinShares zwrócili uwagę na ostrożność inwestorów na rynku kryptowalut wynikającą z braku pewności w kwestii zakończenia cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed .

Comments (No)

Leave a Reply