Spot Bitcoin ETF mógłby przyciągnąć miliardy inwestycji, twierdzą analitycy z Galaxy Digital

Bitcoin wzrośnie o 74% w rok po zatwierdzeniu ETF na bitcoinie – Galaxy Digital

Analitycy z Galaxy Digital przewidują, że uruchomienie spotowego ETF (funduszu notowanego na giełdzie) Bitcoin może znacząco zwiększyć inwestycje w rynek kryptowalut.

Ich prognozy opierają się na analizie rynku finansowego USA oraz obecnej popularności Bitcoina jako aktywa inwestycyjnego.

Według analiz, spotowy ETF Bitcoin, który zakupuje kryptowalutę na rynku kasowym, mógłby przyciągnąć inwestycje o wartości 14 miliardów dolarów w pierwszym roku, 27 miliardów dolarów w drugim i 39 miliardów dolarów w trzecim roku.

Spotowy ETF Bitcoin oferuje inwestorom wyższą wydajność, wygodę oraz zgodność z regulacjami, co może przyczynić się do zmniejszenia zmienności Bitcoina na rynku. Dane z 30 września 2023 r. pokazują, że było 841 637 bitcoinów (wartych około 21,69 miliarda dolarów) zainwestowanych w różnych produktach finansowych.

Prognozy oparte są na założeniu, że doradcy inwestycyjni, brokerzy-dealerzy oraz banki będą stopniowo inwestować w spotowy ETF Bitcoin, z doradcami inwestycyjnymi jako pierwszymi, którzy zaoferują ten produkt swoim klientom.

Porównując z ETF-ami na złoto, analitycy zauważyli, że napływ środków do spotowego ETF Bitcoina miałby 8,8 razy większy wpływ na cenę Bitcoina niż napływ środków do ETF-ów na złoto na cenę złota, ze względu na różnicę w kapitalizacji rynkowej obu aktywów.

Prognozy Galaxy Digital sugerują, że uruchomienie spotowego ETF Bitcoina może znacząco wpłynąć na cenę Bitcoina, z możliwym wzrostem o +6,2% w pierwszym miesiącu po uruchomieniu funduszu.

Oczekuje się, że wzrost ten będzie stopniowo maleć, osiągając +3,7% w ostatnim miesiącu pierwszego roku, co w skali roku może przełożyć się na wzrost kursu Bitcoina o 74%.

Wnioski z analizy sugerują, że rok 2024 może być przełomowy dla Bitcoina, z napływem środków z ETF-ów, plotkami o nadchodzącym halvingu Bitcoina (w kwietniu 2024) oraz możliwym zakończeniem podwyżek stóp procentowych w USA.

Wszystko to wskazuje na to, że rynek Bitcoin może zyskać na popularności, zwłaszcza wśród inwestorów, którzy obecnie nie mają dostępu do bezpiecznych inwestycji w Bitcoin na dużą skalę.

Uruchomienie spotowych funduszy ETF na Bitcoin w USA może znacznie zwiększyć dostępność i akceptację Bitcoina w głównym nurcie finansowym, otwierając nowe możliwości dla inwestorów na różnych poziomach dochodów i majątku.

Comments (No)

Leave a Reply