Społeczność Arbitrum rozważy uruchomienie funduszu memcoinów o wartości 3,3 mln dolarów

Fundusz memcoinów w Arbitrum

Uczestnicy Arbitrum DAO zostali zaproszeni do dyskusji na temat utworzenia specjalnego funduszu o wartości 3,3 miliona dolarów w ARB na inwestycje w memcoiny.

Jeżeli poparcie będzie duże, inicjatywa zostanie poddana pod głosowanie.

Motywacją […] jest pomoc całemu ekosystemowi Arbitrum. Przyciągnij uwagę, nowych użytkowników, częściej korzystaj z sieci, zwiększ aktywność DeFi” – komentuje autor propozycji.

Wysunął to w opozycji do przygotowań do przeznaczenia 37 mln ARB na wsparcie zdecentralizowanych protokołów finansowych.

Pierwsza runda niczego mnie nie nauczyła. Przestań skupiać się na DeFi. Skoncentruj się na pozyskiwaniu nowych członków, którzy z pewnością będą z nich korzystać” – wyjaśnił.

We wniosku opisano organ zarządzający strukturą. Oczekuje się, że będzie ją tworzyć pięciu członków zarządu i trzech pracowników pracujących według schematu wielu podpisów z pięcioma z dziewięciu potwierdzeń.

Inicjatywa polega na zakazie określonym osobom inwestowania w tokeny wspierane przez fundusz.

Comments (No)

Leave a Reply