Rosyjskie ministerstwo dodaje do oficjalnego rejestru platformę Waves Enterprise Blockchain

Rosyjskie Ministerstwo Komunikacji dodało Waves Enterprise do ujednoliconego rejestru rosyjskiego oprogramowania dla komputerów i baz danych.

Dokumenty opublikowane przez rosyjskie Ministerstwo Komunikacji 7 kwietnia ujawniają, że Waves Enterprise został dodany do listy i opisany jako „usługa rozproszonej bazy danych w chmurze oraz usługa wirtualizacji i przechowywania danych”. Lista ma zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa informacji dla władz, sugerując produkty technologii informatycznej do użytku w rosyjskich organach rządowych.

Szef marketingu Waves Enterprise Matvey Voytov powiedział, że – aby zostać dodanym do takiego rejestru – Waves Enterprise musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty zgodności z rosyjskimi przepisami.

Dokumenty te potwierdziły, że oprogramowanie nie zawiera żadnych modułów zastrzeżonych, które zostały opracowane lub należą do firm zagranicznych, nie zawierają tajemnic handlowych i należą do firmy rosyjskiej.

Szef marketingu Waves Enterprise Matvey Voytov wyjaśnił też, że jest to odrębna jednostka od Waves i że ma inny token, Token Systemowy Waves Enterprise (WEST). W związku z tym nie oczekuje, że ta informacja będzie miał wpływu na cenę tokena WAVES.

Voytov powiedział, że jest pewien, że Waves Enterprise będzie wykorzystany przez rosyjskie organy rządowe, ponieważ Rosja aktywnie digitalizuje i stosuje nowe technologie w swojej strategii, w tym także te z zakresu blockchain.

Wyjaśnił, że ponieważ jest to rozwiązanie rosyjskie, Waves Enterprise ma większe prawdopodobieństwo wdrożenia przez rząd rosyjski.

zródło: cointelegraph