Płynność Bitcoina wzrosła do najwyższego poziomu od października 2023 r

Pynność na bitcoinie ciągle rośnie

Uruchomienie spotowych funduszy ETF w USA miało pozytywny wpływ na płynność księgi zamówień Bitcoina i zdolność do handlu po stabilnych cenach – podaje CoinDesk.

19 lutego głębokość rynku kryptowalut wynosząca 2% na 33 scentralizowanych giełdach wzrosła do 539 milionów dolarów.

Metryka oznacza całkowity koszt zleceń kupna i sprzedaży Bitcoina w granicach 2% od ceny rynkowej.

Liczba ta wzrosła do najwyższego poziomu od października 2023 r. i o około 30% od uruchomienia funduszy giełdowych w styczniu.

Dane: CoinDesk.

Większa głębokość rynku lub płynność pozwala na duże transakcje na aktywach bez poślizgu cenowego.

Udział giełd amerykańskich w sumie wzrósł do 48% z 14,3% w październiku. Dało to analitykom powód do przypuszczeń, że to pojawienie się w Stanach Zjednoczonych spotowych ETF-ów Bitcoin przyczyniło się do umocnienia wskaźnika. Twierdzą jednak, że należy wziąć pod uwagę również czynnik ceny.

Pomimo ostatniego wzrostu głębokość rynku nadal utrzymuje się poniżej poziomu ponad 800 mln dolarów obserwowanego w listopadzie 2022 r. przed upadkiem FTX .

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia fundusze Bitcoinowe firm BlackRock i Fidelity weszły do ​​pierwszej dziesiątki największych amerykańskich ETF-ów pod względem napływu środków.

Comments (No)

Leave a Reply