Co to jest halving Bitcoina (BTC)? Kiedy się odbędzie w 2024?

Blockchain Bitcoina już w przyszłym roku przejdzie kolejny halving. Tego typu wydarzenie miało miejsce tylko trzy razy od momentu uruchomienia sieci w 2009 roku. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytania co to jest halving Bitcoina, jaki wpływ ma na rynek, sprawdzimy historię tego wydarzenia oraz kiedy dokładnie odbędzie się halving 2024. Tak więc, zaczynajmy!

Co to jest halving Bitcoina?

Halving (lub halvening), to sytuacja, w której „nagroda za blok”, czyli ilość Bitcoinów przyznawana górnikom za pomyślne przetworzenie operacji, zostaje zmniejszona o połowę. Ma to miejsce co 210 000 bloków w sieci, czyli mniej więcej co 4 lata. Na dzień dzisiejszy nagroda za blok wynosi 6,25 Bitcoina. Niemniej jednak kolejny halving 2024, który odbędzie się w kwietniu lub maju, obniży ją do 3,125 BTC.

Trudno jest dokładnie przewidzieć, jaki wpływ na cenę Bitcoina będzie miał kolejny halving (ten z 2024 roku). Jednak każde poprzednie tego typu wydarzenie odcisnęło ogromne piętno w historii blockchaina Bitcoina. To dlatego, że zmniejsza ono tempo tworzenia nowych monet, wpływając zarówno na podaż, jak i popyt. Według szacunków, halvingi będą odbywały się co najmniej do roku 2140. Wówczas zostanie wydobyty ostatni z 21 milionów Bitcoinów.

halving btc

Na czym polega halving Bitcoina?

Zanim wyjaśnimy co to jest halving Bitcoina i jak działa, poświęćmy chwilę na szybki przegląd tego, jak wogóle działa wydobywanie Bitcoina.

W przeciwieństwie do waluty fiducjarnej, Bitcoin został zaprojektowany do funkcjonowania bez scentralizowanego organu zarządzającego (takiego jak bank centralny lub inny pośrednik rządowy). Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu, uczestnicy sieci zwani „górnikami” przetwarzają i zatwierdzają transakcje za pomocą tak zwanego algorytmu konsensusu proof-of-work, zanim te zostaną one dodane do łańcucha.

„Praca” w algorytmie proof-of-work odnosi się do ogromnej ilości energii i mocy obliczeniowej potrzebnej do rozwiązania złożonych równań matematycznych w celu zweryfikowania legalności transakcji zawartych w każdym bloku. Górnicy ścigają się, aby jako pierwsi rozwiązać równanie, a zwycięzca jest wynagradzany za swoje wysiłki tzw. nagrodą za blok (czyli po prostu nowymi BTC).

Górnicy są kręgosłupem mechanizmu bezpieczeństwa sieci Bitcoin. Nagrody są wypłacane w konkretnym celu – aby zachęcić ich do bycia uczciwym. Taka struktura jednocześnie zachęca górników do potwierdzania tylko legalnych bloków (dodajesz prawidłowy blok, otrzymujesz wynagrodzenie) i zniechęca do nieuczciwych zachowań (dodajesz nieprawidłowy blok, tracisz nagrody i marnujesz kosztowną moc obliczeniową).

Nagrody za wydobycie zachęcają również większą liczbę górników do udziału w sieci. To z kolei dodatkowo zabezpiecza Bitcoina przed atakami. W 2009 roku nagroda za blok dla górników wynosiła 50 Bitcoinów. W trakcie trzech poprzednich halvingów w 2012, 2016 i 2020 roku, jej wysokość zmniejszyła się do 6,25 Bitcoina. Podczas halvingu 2024 spadnie ona do 3,125 Bitcoina za ukończony blok.

Jedną z głównych różnic między Bitcoinem a walutami fiat jest kontrola nad podażą. Gdy wymagają tego warunki ekonomiczne, bank centralny lub rząd może podjąć działania w celu zwiększenia lub zmniejszenia ilości pieniędzy krążących w systemie (np. dodrukowując je).

Podaż Bitcoina jest jednak sztywno ograniczona do 21 milionów. Oznacza to, że w obiegu nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów Bitcoinów. Zarówno stała podaż, jak i regularnie występujące halvingi zostały na stałe zakodowane w kodzie Bitcoina przez jego pseudonimowego twórcę (lub twórców), Satoshiego Nakamoto. Miało to po części zapewnić, że Bitcoin pozostanie walutą deflacyjną, czyli taką, której wartość rośnie w czasie, gdy jej podaż maleje.

Halving Bitcoina jest istotny dla sieci ze względu na to, jak ściśle kontrolowana jest podaż kryptowaluty. Istnieje bezpośredni związek przyczynowy między wysokością nagrody za blok a ilością wydobywanych nowych Bitcoinów, więc jej zmniejszenie w ustalonych odstępach czasu skutkuje ograniczeniem podaży.

Kiedy ma być kolejny halving?

Prognozy przewidują, że kolejny halving będzie miał miejsce w kwietniu lub maju 2024 roku. Ostatni halving Bitcoina miał miejsce 11 maja 2020 roku. Powodem, dla którego halvingi Bitcoina odbywają się mniej więcej co 4 lata, jest kwestia prostej matematyki. Halving jest zaplanowany co 210 000 bloków. Sieć Bitcoin jest w stanie tworzyć nowy blok mniej więcej co 10 minut. Przyjmując dla uproszczenia okrągłe liczby, 10 minut razy 210 000 bloków transakcyjnych równa się 2,1 miliona minut, czyli 3,995 roku.

Do tej pory w historii Bitcoina miały miejsce 3 halvingi:

  • 28 listopada 2012 r. (nagroda za blok została zmniejszona z 50 bitcoinów do 25)
  • 16 lipca 2016 r. (nagroda za blok została zmniejszona z 25 bitcoinów do 12,5)
  • 20 maja 2010 r. (nagroda za blok została zmniejszona z 12,5 Bitcoinów do 6,25).

Chociaż cena Bitcoina doświadczała gwałtownych wahań przez cały okres swojego istnienia, każdy dotychczasowy halving kończył się pokaźnym wzrostem w kolejnych miesiącach i latach. Oczywiście nie ma gwarancji, że znowu się tak wydarzy. Jednak w przeszłości halvingi wywierały silną tendencję wzrostową kursu BTC. Świetnie obrazuje to poniższy wykres:

historia halvingów i wykres
Historia halvingów Bitcoina przedstawiona na wykresie kursu BTC/USD

Wpływ halvingu Bitcoina na rynek kryptowalut

W czasie pierwszego halvingu z listopada 2012 roku, Bitcoin nie miał jeszcze swojego przełomowego momentu. Cena jednego BTC wynosiła zaledwie 12 USD. 100 dni później wzrosła do 42 USD za monetę, a rok później do 964 USD. Do stycznia 2015 r. cena spadła o prawie 90%, po czym nabrała rozpędu w październiku tego samego roku, zaledwie 9 miesięcy przed drugim halvingiem.

Drugi halving miał miejsce, gdy Bitcoin dopiero zaczynał wchodzić do świadomości opinii publicznej – w lipcu 2016 roku. W tym czasie cena BTC wynosiła 663 USD. I choć najpierw doznała ok. 10% korekty, rok później wzrosła niemal czterokrotnie do 2550 USD. Było to w czasie gdy tempa zaczęła nabierać hossa z 2017 r.

halving bitcoina 2012 i 2016
Wykres halvingów 2012 i 2016

Ostatni halving odbył się w maju 2020 r. i zbiegł się w czasie z początkiem pandemii COVID-19. Bitcoin był wówczas wyceniany na około 8 750 USD. Rok później był na dobrej drodze do swojego rekordowego poziomu prawie 70 000 USD za token, osiągniętego w listopadzie 2021 r. W 2022 r. znowu miała miejsce korekta. Ocena reakcji rynku na trzeci halving jest skomplikowana ze względu na pandemię. Ta wywołała ogromną zmienność niemal na każdym rynku.

halving 2020
Halving 2020

Gdzie sprawdzić ile zostało do halvingu?

To ile zostało do halvingu można sprawdzić na wielu dedykowanych stronach internetowych. Przykładem może być chociażby strona giełdy Binance. Przechodząc pod ten link znajdziesz odliczanie do halvingu Bitcoina. Jak widać na poniższym obrazku, do halvingu Bitcoin 2024 zostało nieco ponad 200 dni i prawie 30 tys. bloków.

ile zostało do halvingu odliczanie

Halving Bitcoina 2024 – czego się spodziewać?

Halving Bitcoina w 2024 r. będzie przełomowym wydarzeniem . Zmniejszanie nagrody za blok w ustalonych odstępach czasu gwarantuje, że Bitcoin pozostanie na szczycie listy najcenniejszych kryptowalut. Nawet jeśli wydobyto już ponad 19,3 miliona z ustalonej 21-milionowej podaży Bitcoina.

Historia pokazała, że rynek tośnie po halvingach, a w niektórych przypadkach w miesiącach poprzedzających wydarzenie. Nie da się jednak dokładnie określić co się wydarzy. Od maja 2023 r. Bitcoin wzrósł o 80% w ciągu roku. Nie wiadomo jeszcze, czy ten wzrost cen jest częścią cyklu czy też jest to efekt antycypacji przed halvingiem w 2024 roku. Ale jak zawsze, trendy w kryptowalutach należy traktować ze zdrowym przymrużeniem oka.

Co zrobić, aby przygotować się pod halving Bitcoina?

Przeciętny użytkownik Bitcoina nie musi robić nic, by przygotować się na halving. Bitcoin zgromadzony w portfelu pozostanie nienaruszony. Jeśli uważasz, że cena Bitcoina wzrośnie po halvingu, rozsądnym rozwiązaniem może być zakup Bitcoina przed kwietniem/majem 2024 roku. Warto również zastanowić się nad zrealizowaniem zysków gdy nadejdzie odpowiedni moment.

FAQ – Halving Bitcoina 2024

Co to jest halving Bitcoina?

Halving Bitcoina to proces, w którym nagroda za blok dla górników kryptowaluty jest zmniejszana o połowę. Zdarza się to co 210 000 wydobytych bloków, co przekłada się na około 4 lata. Wydarzenie to wpływa na tempo tworzenia nowych monet, a tym samym na podaż i popyt.

Kiedy odbędzie się następny halving Bitcoina?

Następny halving Bitcoina ma odbyć się w kwietniu lub maju 2024 roku.

Jakie są skutki halvingu Bitcoina?

Historia pokazuje, że halvingi często prowadzą do wzrostu wartości Bitcoina w miesiącach po wydarzeniu, choć nie jest to regułą. Halving wpływa na ograniczenie podaży nowych Bitcoinów, co przy stałym lub rosnącym popycie, może prowadzić do wzrostu ceny.

Dlaczego Bitcoin jest zaprojektowany, aby przechodzić halvingi?

Halvingi zostały wprowadzone, aby kontrolować podaż Bitcoina, ograniczając liczbę nowych monet wprowadzanych do obiegu. Ostatecznym celem jest osiągnięcie stałej, ograniczonej podaży 21 milionów Bitcoinów, co ma miejsce poprzez stopniowe zmniejszanie nagród za blok dla górników.

Czy halving wpłynie na wartość moich Bitcoinów?

Halving nie wpływa bezpośrednio na wartość posiadanych przez Ciebie Bitcoinów. Jednakże, zmieniając dynamikę podaży i popytu na rynku, może wpłynąć na cenę Bitcoina, a tym samym na wartość Twojego portfela.

Jak halving wpływa na górników Bitcoina?

Dla górników, halving oznacza zmniejszenie nagród za blok, co może wpłynąć na ich rentowność.

Czy mogę sprawdzić, ile czasu zostało do następnego halvingu?

Tak, istnieją różne strony internetowe, które odliczają do następnego halvingu Bitcoina, na przykład strona giełdy Binance.

Czy wartość Bitcoina zawsze rośnie po halvingu?

Choć historia pokazuje, że wartość Bitcoina często rosła po poprzednich halvingach, nie ma gwarancji, że historia się powtórzy. Wartość Bitcoina jest wpływana przez wiele różnych czynników, a rynek kryptowalut jest notorycznie zmienny.

Czy halving wpływa na inne kryptowaluty?

Choć halving dotyczy bezpośrednio tylko Bitcoina, może mieć pośredni wpływ na inne kryptowaluty.

Comments (No)

Leave a Reply