Co to jest Optimism (OP)? Wszystko co musisz wiedzieć

Optimism to rozwiązanie warstwy 2, które ma na celu zwiększenie szybkości i skalowalności sieci Ethereum.

Blockchain Optimism wykorzystuje technologię Optimistic Rollups, która zmniejsza opłaty transakcyjne dziesięciokrotnie w porównaniu z pierwszą warstwą sieci Ethereum. Jednocześnie pozwala na łatwe wdrożenie w sieci warstwy 2 dowolnych smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji napisanych w Solidity.

Sieć warstwy 2 Optimism ma wydajność od 200 do 2 tys. transakcji na sekundę.

Według DefiLlama, Optimism znajduje się w czołówce sieci warstwy 2 pod względem liczby działających protokołów (ponad 60) i płynności (ponad 1 mld USD na sierpień 2022).

Tokenomika Optimism

Optimism posiada natywny governance token OP, który został wprowadzony na rynek 31 maja 2022 roku.

Całkowita podaż OP wynosi 4,3 mld tokenów, które zostaną rozdzielone w następujący sposób:

 • 20% dla członków społeczności Optimism Collective;
 • 25% zarezerwowane dla funduszy ekosystemowych;
 • 19% zostanie rozdane użytkownikom w formie airdropów;
 • 17% ma być przeznaczone dla wczesnych inwestorów;
 • 19% dla zespołu i deweloperów.

Pierwszy airdrop tokenów okazał się jednym z największych w historii branży kryptowalut. Od 31 maja 2022 roku ponad 248 000 użytkowników ekosystemu Optimism otrzymało 251 milionów OP, co stanowi 5% całkowitej podaży tokenów. Rozdanie kolejnych 14% planowane jest w formie kilku dropów.

Według dokumentacji Optimism, token OP posiada następujące funkcje, które będą sukcesywnie podłączane:

 • Finansowanie rozwoju ekosystemu Optimism;
 • udział w głosowaniach dotyczących aktualizacji protokołu i podziału środków;
 • udział w zarządzaniu projektami w społeczności Optimism Collective.

Jak działa Optimism?

Protokół Optimism wykorzystuje technologię Optimistic Rollups w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania kosztów transakcji. Istotą technologii jest to, że przetwarzanie transakcji i realizacja inteligentnych kontraktów odbywa się w sieci warstwy 2, podczas gdy główna sieć Ethereum ma za zadanie generowanie bloków i zapewnienie bezpieczeństwa.

Optimism stosuje własną Optimistic Virtual Machine (OVM), która w sieci warstwy 2 umożliwia niezmienione uruchamianie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji napisanych dla Ethereum.

Aby zwiększyć szybkość przetwarzania transakcji, OVM działa na zasadzie „optymistycznego wykonania”, bez sprawdzania każdej transakcji pod kątem autentyczności. To znaczy, w przeciwieństwie do sieci głównej Ethereum, w sieci Optimism każda transakcja jest uważana za prawdziwą, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. Dzięki temu osiąga się przepustowość od 200 do 2000 transakcji na sekundę w porównaniu do 10 transakcji na sekundę w sieci Ethereum.

Aby zapewnić bezpieczeństwo (np. uniknąć podwójnego wydawania pieniędzy), OVM pozwala uczestnikom sieci na podważanie autentyczności transakcji.

Specjalne węzły obliczeniowe, zwane sekwencerami, agregują setki transakcji dokonywanych w sieci warstwy 2 w kompaktowe „pakiety kumulacyjne”, które są włączane do bloków w bazowej sieci Ethereum.

Inny rodzaj węzłów, weryfikatorzy, może w ciągu tygodnia podważyć autentyczność ofert transakcji przesłanych przez sekwencerów. Jeśli transakcja zostanie zakwestionowana przez weryfikatora, cały pakiet jest weryfikowany poprzez porównanie stanów root przed i po transakcji.

Jeśli kontrola wykaże, że oferta jest fałszywa, cały pakiet transakcji i odpowiadający mu blok zostają odrzucone, czujny weryfikator zostaje nagrodzony, a sekwencer ukarany. W ten sposób weryfikatorzy są nagradzani za demaskowanie niesumiennych uczestników, podczas gdy sekwencerzy są nagradzani tylko za wysyłanie poprawnych ofert transakcji.

Ponieważ każdy pakiet zawiera setki transakcji, opłata za gaz jest rozdzielana na wszystkich użytkowników. Według l2fees.info, w sierpniu 2022 roku opłaty za transfer ETH w sieci Optimism spadły poniżej 0,04 USD, a opłaty za wymianę tokenów poniżej 0,07 USD. Jest to nawet 30-100 razy mniej niż w przypadku sieci Ethereum.

Co wchodzi w skład ekosystemu Optimism?

Obecnie istnieje ponad 60 zdecentralizowanych protokołów, mostów i innych projektów blockchain opartych na Optimism. Sieć obsługuje najpopularniejsze portfele Web3: MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet i inne. Blockchain Optimism emituje również największe stablecoiny: USDT, USDC, DAI, FRAX, USDD itd.

Według serwisu DefiLlama, 5 najlepszych aplikacji według wskaźnika płynności blockchain (TVL) zasilanych przez Optimism to:

 • Protokół pożyczkowy Aave;
 • platforma instrumentów pochodnych Sinthetix;
 • Zdecentralizowane giełdy Velodrome i Uniswap;
 • Platforma gier PoolTogether.

Aby wspierać rozwój ekosystemu, Fundacja Optimism udziela grantów deweloperom i zespołom, które uruchamiają dAppy i usługiWeb3 na protokole Optimism. W listopadzie 2021 roku odbyła się pierwsza runda „retroaktywnego finansowania”, w której 1 milion dolarów został podzielony pomiędzy 58 projektów.

W ekosystemie Optimism duży nacisk położony jest na rozwój projektów NFT. Do ciekawych kolekcji można zaliczyć Optipunks, Optimistic Bunnies, Optimistic Loggies, Dope Wars, oe40, tofuNFT, Quixotic, Circular Art.

Podobnie jak w przypadku innych platform blockchain, zdarzyło się kilka poważnych incydentów z udziałem aplikacji na Optimism. W czerwcu 2022 roku haker ukradł 20 milionów OP o wartości około 17 milionów dolarów, które Fundacja Optimism wysłała do market makera Wintermute, ale następnie zwrócił środki odbiorcy.

Niecały miesiąc później największy rynek NFT Quixotic, został zhakowany.

Jak rozwija się Optimism?

Do sierpnia 2022 roku protokół Optimism dzięki niskim kosztom transakcyjnym zaoszczędził użytkownikom już ponad 1 miliard dolarów.

Główne wysiłki zespołu skupiają się obecnie na budowie nowego systemu zarządzania siecią, w którym władza będzie podzielona pomiędzy Fundację Optimism i członków Optimism Collective.

Według koncepcji ujawnionej w kwietniu 2022 r., Optimism Collective jest zdecentralizowaną, autonomiczną organizacją cyfrowego, demokratycznego zarządzania, zaprojektowaną w celu umożliwienia szybkiego i zrównoważonego wzrostu zdecentralizowanego ekosystemu.

Optimism Collective będzie składał się z dwóch izb rządzących:

 • The Citizens House – obejmuje właścicieli NFT „soul bound” związanych z konkretnym adresem;
 • Token House – obejmuje posiadaczy tokenów OP i działa jak tradycyjne DAO.

Oczekuje się, że The Merge zaplanowane na wrzesień 2022 roku, które kończy przejście Ethereum na Proof-of-Stake, będzie miało ogromny wpływ motywacyjny na protokół Optimism. Przede wszystkim dokona tego poprzez realizację Rollup-Centric Roadmap. Jest to nieoficjalny roadmap Ethereum skupiony na ścisłej współpracy z rozwiązaniami warstwy 2 w celu zwiększenia skalowalności.

Pod koniec lipca 2022 roku zespół Optimism zaprezentował system automatyzacji transakcji Ethereum o nazwie Drippie.

Comments (No)

Leave a Reply