Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie DasCoin

Fundacja Trading Jam, założona z inicjatywy Rafała Zaorskiego, poinformowała na swojej stronie internetowej, że doprowadziła do wszczęcia śledztwa w sprawie kontrowersyjnej kryptowaluty DasCoin. Poniżej cytujemy cały tekst opublikowany na stronie www.tradingjam.pl.

W dniu dzisiejszym do Fundacji Trading Jam dotarło pismo od Prokuratury Okręgowej w Warszawie informujące o wszczęciu śledztwa na podstawie naszego zawiadomienia. Zawiadomienie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 §1 kk, czyli doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem, przez osoby „naganiające” na zakup licencji, która według zapewnień promotorów programu, miała uprawniać do wydobywania kryptowaluty.

Podejrzenia naszej fundacji wzbudziły niebotyczne zyski obiecywane przez promotorów DasCoina, co w naszej ocenie wypełniało czynności opisane we wspomnianym wyżej artykule Kodeksu Karnego: Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie DasCoin

 

Nasze zgłoszenie było również przedmiotem interpelacji poselskiej Pani Poseł Mirosławy Nykiel:

Interpelacja poselska w sprawie DasCoin

źródło: http://tradingjam.pl/prokuratura-wszczyna-sledztwo-w-sprawie-dascoin/