Polsko-brytyjska firma Billon wyróżniona za projekt B4TDM | 2 mln € nagrody

Billon Digital Service otrzymała aż 2 mln € od Komisji Europejskiej w ramach drugiej fazy instrumentu MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), będącą częścią ramowego programu Horizon 2020. Firma przeznaczy dofinansowanie na rozwój i komercjalizację nagrodzonego projektu.

Blockchain for Trusted Document Management (B4TDM), bo tak nazywa się ów projekt, wykorzystuje technologię zastrzeżonej rozproszonej księgi, która (jak twierdzą twórcy) została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższych wskaźników wydajności systemów w branży. Jest to rozwiązanie służące do przechowywania, podpisywania i udostępniania dokumentów elektronicznych.

Dzisiejsza branża zarządzania dokumentami zmaga się ze spełnianiem wymogów regulacyjnych oraz wymogów klientów związanych z ochroną danych i kontrolą nad tymi danymi. Dzięki dofinansowaniu z Horizon 2020 Billon spełni wszystkie powyższe wymagania. Innowacje sprawią, że klient będzie miał zupełną kontrolę nad swoimi danymi i dokumentami.

Mówi Wojtek Kstrzewa, Dyrektor Generalny Billon Group

Dotacja pokrywa dwa lata pracy obejmujące ukończenie wszystkich ulepszeń i finansowanie początkowych działań komercyjnych.

Tradycyjne firmy IT zazwyczaj przechowują dokumenty w bazach danych lub w chmurze. Tworzą później skompresowane kopie zapasowe, które należy rozpakować każdorazowo, gdy zachodzi potrzeba modyfikacji systemów. Większość rozwiązań opartych o blockchain nie rozwiązuje tego problemu. Szyfrują one jedynie znacznik czasu i lokalizację danych- nie same dane.

Twierdzi Jacek Pikul, członek zarządu Billon Digital Service

Jutro przyszło już dziś

Nagrodzone rozwiązanie wykracza poza zwykłe przekształcanie papierowych dokumentów w ich elektroniczną kopię. B4TDM będzie szyfrować i pomagać w zarządzaniu prawami kontroli dostępu.

Z punktu widzenia przechowywania, publikowane dokumenty, takie jak umowy, faktury czy ceny, na rozproszonej księdze gwarantują ich niezmienność i zmniejszają koszty zarządzania o prawie 50%. Ponadto, rozwiązanie jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Wstępne testy systemu dowodzą, że rozwiązanie jest skalowalne, a wyniki potwierdzają zdolność do publikowania około 5 mln dokumentów dziennie. Co więcej, jak zarzekają się twórcy, wynik ten jest do przeskoczenia w najbliższej przyszłości.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w Polsce przyjęło już nagrodzoną technologię. BIK korzysta z początkowej wersji oprogramowania Billon, by zapewnić polskiemu sektorowi bankowemu elektroniczną platformę dokumentów, spełniającą wymogi regulacyjne. Pierwsze banki zaczną korzystać z platformy do komunikacji kontraktowej ze swoimi klientami już pod koniec drugiego kwartału.

Stworzony przez Billon system szyfruje całe dokumenty w łańuchu, eliminując potrzebę stosowania drogich serwerów i kopii zapasowych. Jest to również jedyna, w pełni zgodna z przepisami, cyfrowa alternatywa dla papieru. Użytkownicy będą mogli kontrolować swoje dokumenty długo po zakończeniu interakcji.

Jest to pierwszy system dla przedsiębiorstw łączący transakcje walutowe, zarządzanie dokumentami i tożsamością, połączone w jedną architekturę. Biorąc pod uwagę wszechogarniającą nasze codzienne życie biurokrację, tym bardziej cieszy, że Polska ma w tym projekcie tak duży udział.

Comments (No)

Leave a Reply