Platforma DeFi dYdX wprowadza token zarządzania

Platforma handlu DeFi dYdX uruchamia własny token.

Będzie on używany do decydowania o dalszym rozwoju protokołu.

Podobnie jak w przypadku poprzednich uruchomień tokenów zarządzania, część początkowej dostawy zostanie rozesłana do byłych użytkowników protokołu, którzy spełniają określone warunki. W tym przypadku 7,5% podaży trafi do poprzednich użytkowników dYdX. Przydział tokenów ma następować przez okres pięciu lat.

Platforma DYDX w pewnym sensie podąża śladami projektów takich jak Uniswap (UNI) i Compound (COMP).

Token zarządzania będzie używany do decydowania o przyszłym kierunku protokołu, a posiadacze tokenów będą mogli głosować nad propozycjami dodania nowych funkcji. Odbędzie się to w nowo uruchomionym systemie zarządzania.

Dodatkowe 5% całkowitej podaży zostanie wykorzystane do sfinansowania skarbca badawczo-rozwojowego, który będzie przydzielany na bieżąco poprzez dotacje, inicjatywy społecznościowe, wydobywanie płynności i inne programy.

Godne uwagi są również ograniczenia geograficzne dotyczące tokena. DYDX nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych ani w innych zabronionych jurysdykcjach. Jeśli jesteś rezydentem, masz siedzibę lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innej zakazanej jurysdykcji, nie możesz otrzymywać dystrybucji ani dokonywać transakcji w DYDX.

O pracach dYdX nad zdecentralizowanym zarządzaniem wspominano na początku tego roku w wypowiedziach dla The Block.

„Nasz zespół aktywnie bada, jak najlepiej zdecentralizować protokół w czasie. Decentralizacja będzie procesem stopniowym, który może ostatecznie doprowadzić do powstania DAO [zdecentralizowanej organizacji autonomicznej] do zarządzania społecznością” – powiedział wtedy założyciel Antonio Juliano.

W czerwcu dYdX pozyskał 65 milionów dolarów rundy finansowania prowadzonej przez Paradigm.

zródło :theblock

 

Comments (No)

Leave a Reply