Lido wypuści zwrapowany stETH w ekosystemie Cosmos

ETH w ekosystemie Cosmos

Usługa stakingu Liquid Lido Finance uruchomi „opakowany” token stETH (wstETH) na blockchainie Cosmos, obsługiwany przez platformę międzyłańcuchową Neutron i protokół interoperacyjności Axelar.

Po wdrożeniu stETH w Cosmos i ustanowieniu zarządzania międzyłańcuchowego partnerzy przeniosą pełną kontrolę nad aktywem na zdecentralizowaną autonomiczną organizację Lido.

Rozszerzenie międzyłańcuchowe największego płynnego tokena stakingowego jest zapewniane przez AXL i ulepszone dzięki pełnej kompatybilności” – powiedział współzałożyciel Axelar, Siergiej Gorbunow.

Ponad 30 zespołów Cosmos wyraziło zainteresowanie integracją wstETH. Ponadto Neutron i Axelar przeznaczyły po 1% swojego portfela w tokenach na wsparcie płynności nowej zwrapowanej monety.

Według dashboardu Dune, Lido ma około 32% udziału w rynku stakingu Ethereum. Łącznie na platformie aktywnych jest 832 222 walidatorów.

Według DeFi Llama łączna wartość aktywów objętych protokołem wynosi 14,1 miliarda dolarów.

Comments (No)

Leave a Reply