Ethereum 2.0: 75 walidatorów ukaranych grzywną

W nocy z 2 na 3 lutego 75 walidatorów Ethereum 2.0 obsługiwanych przez usługę Staked straciło część stakowanego ETH.

Poddani karze walidatorzy tracą również możliwość otrzymywania nagród.

Takie sankcje są stosowane w sytuacjach potencjalnie zagrażających działaniu sieci. Działają jako zabezpieczenie przed złośliwym zachowaniem użytkowników. Walidator Ethereum 2.0 podlegający tej procedurze nie będzie mógł wypłacić środków, dopóki taka możliwość nie pojawi się w ETH2.

W ciągu ostatnich sześciu tygodni usługa Staked wprowadziła szereg ulepszeń. Sieć testowa nie ujawniła żadnych błędów, jednak podczas przejścia do rzeczywistych warunków walidatory Staked zaczęły się często przeładowywać. Doprowadziło to do nielegalnego podwójnego podpisywania bloków.

Poprawa wydajności, którą osiągnęliśmy, nie była warta dodatkowego ryzyka, które przypadkowo wprowadziliśmy” – napisali przedstawiciele Staked.

Eksplorator łańcucha bloków jako przyczynę ukarania podaje „naruszenie atestacji”.

Od uruchomienia fazy 0 ETH2 w grudniu 2020 r. liczba ukaranych walidatorów osiągnęła 114.

Firma Staked dokonała wszystkich niezbędnych zmian, aby zapewnić, że taka sytuacja nie powtórzy się w przyszłości. Klienci, których dotyczy problem, otrzymają zwrot kosztów za utracone ETH.

Pierwszy walidator Ethereum 2.0 został ukarany grzywną już następnego dnia po uruchomieniu fazy zerowej.

źródło: https://blog.staked.us/blog/eth2-post-mortem

https://beaconcha.in/validators/slashings

Comments (No)

Leave a Reply