Binance Futures dodaje USDT-Marginowane kontrakty Perpetual ALICE z dźwignią do 25X

Binance Futures doda USDT-marginowane kontrakty perpetual ALICE z dźwignią do 25x o godzinie 03:00 (UTC) dnia 16.03.2021.

Uwaga: kontrakty perpetual ALICE to kontrakty futures z marginem w USDT, które wykorzystują USDT jako zabezpieczenie. Użytkownicy będą mogli wybrać między dźwignią 1-25x.

Dalsze informacje:

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel kontraktami futures wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Futures.

Comments (No)

Leave a Reply

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.