Nadchodzi Berlin. Hardfork Ethereum 1.0.

Koordynator aktualizacji sieci Ethereum 1.0, James Hancock, przedstawił dziś projekt specyfikacji następnego hardforka – Berlin.

Plan obejmuje główne propozycje ulepszeń Ethereum (EIP), a także listę kontrolną gotowości, która wskazuje, czy odpowiednie EIP zostały uwzględnione w klientach obsługujących aktualizację.

Berlin wprowadza zmiany w obecnej sieci Ethereum.

Zakładano, że aktualizacja zostanie uruchomiona jeszcze w czerwcu 2020 roku, ale tak się nie stało ze względu na duże uzależnienie węzłów sieci od podstawowego klienta Ethereum – Getha.

Deweloperzy doszli wtedy do wniosku, że błąd w kliencie może doprowadzić do awarii większości sieci i zaczęli nakłaniać właścicieli węzłów do przejścia na alternatywnych klientów.

Od tego czasu sytuacja nie uległa znaczącej poprawie. Następnie hardfork był odkładany jeszcze kilka razy, a ostateczną datę aktywacji wyznaczono na bieżący miesiąc, po udanym uruchomieniu zerowej fazy Ethereum 2.0 w grudniu 2020 roku.

Twórcy spędzili ten czas na sfinalizowaniu EIP. Ostateczna wersja obejmuje pięć EIP, przewidujących modyfikacje metod obsługi gazu, ulepszenia maszyny wirtualnej Ethereum (EVM) i transakcji.

Do tej pory większość zespołów programistycznych klienta zakończyła przygotowania do Berlina, więc aktualizację można aktywować w dowolnym momencie. Jednak numer bloku jego uruchomienia nie został jeszcze zatwierdzony, dlatego dokładną datę poznamy niebawem.