Launchpad tokena SafePal (SFP) na Binance

Binance wypuszcza już 18 Launchpad. Tym razem sprzedaż tokenów SafePal będzie przebiegać zgodnie z nowym formatem subskrypcji Launchpad, polegającym na rejestracji sald BNB użytkowników.

Binance będzie zapisywać salda BNB użytkowników przez 6 dni od 2021-02-02 0:00 AM (UTC) do 2021-02-08 0:00 AM (UTC). Ostateczna kwota posiadania BNB dla każdego użytkownika zostanie określona jako średnia z 6 dni, przy zastosowaniu obliczeń średniego dziennego salda BNB.

Szczegóły sprzedaży tokenów SFP:

Nazwa tokena: SafePal (SFP)

Launchpad Hard Cap: 5 000 000 USD

Limit na użytkownika: 20000 USD (200000 SFP)

Całkowita liczba tokenów: 500 000 000 SFP

Łączna liczba tokenów przydzielonych do Binance Launchpad: 50 000 000 SFP (10% całkowitej dostawy tokenów)

Cena tokena sprzedaży publicznej: 1 SFP = 0,10 USD (cena w BNB zostanie ustalona przed subskrypcją)

6-dniowe średnie saldo BNB będzie maksymalnym limitem uczestnictwa. W okresie subskrypcji użytkownik może uczestniczyć, przekazując BNB ze swojego portfela spot na sprzedaż tokenów.

Kążyd może przeznaczyć dowolną kwotę BNB do całkowitego 6-dniowego średniego salda BNB. Na przykład, jeśli użytkownik ma średnio 2000 BNB w ciągu 6-dniowego okresu obliczeniowego, może zaangażować 2000 BNB w okresie subskrypcji.

Po zakończeniu okresu subskrypcji alokacja tokenów dla każdego użytkownika zostanie z grubsza obliczona w następujący sposób: (Indywidualne zadeklarowane BNB / Łączne zatwierdzone BNB przez wszystkich uczestników) * Łączna liczba tokenów SFP do sprzedania.

Ostateczne obliczenia mogą odbiegać od tych szacunków ze względu na sztywny limit na użytkownika. Użytkownicy prawdopodobnie otrzymają nieco inną ostateczną alokację niż oszacowano przy użyciu powyższego wzoru.

Okres przygotowawczy rozpoczyna się 2021-02-02 0:00 AM (UTC) do 2021-02-08 0:00 AM (UTC): W tym okresie salda BNB użytkowników będą obliczane w migawkach godzinowych.

zródło: Binance


Comments (No)

Leave a Reply

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.