Czarnogórski sąd zgodził się na ekstradycję Do Kwona

Jednak ekstradycja Do Kwona się odbędzie

Sąd Najwyższy w Podgoricy potwierdził, że nie ma podstaw prawnych uniemożliwiających ekstradycję współzałożyciela Terraform Labs do Korei Południowej lub Stanów Zjednoczonych.

Ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji musi podjąć minister sprawiedliwości tego bałkańskiego kraju. W środę 10 kwietnia Sąd Najwyższy w Podgoricy ponownie podjął decyzję o ekstradycji Do Kwona.

W orzeczeniu stwierdzono, że sąd nie znalazł żadnych sprzeczności prawnych, które uniemożliwiałyby ekstradycję biznesmena „do Korei i Stanów Zjednoczonych”. Spełniono wszystkie wymogi krajowego ustawodawstwa dotyczące ekstradycji współzałożyciela Terraform Labs.

Poprzednia decyzja Sądu Najwyższego w Podgoricy w sprawie ekstradycji biznesmena została zakwestionowana przez prawników składu Sądu Apelacyjnego Czarnogóry.

W apelacji orzeczono, że do kompetencji Sądu Najwyższego w Podgoricy należało jedynie ustalenie, czy spełniono prawne wymogi ekstradycji. I zwrócił sprawę do pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Pod koniec marca współzałożyciel Terraform Labs został zwolniony z więzienia pod dozorem do czasu podjęcia ostatecznej decyzji.

Ostateczna decyzja w sprawie ekstradycji należy do Ministra Sprawiedliwości Czarnogóry Andreja Milovicia, który wielokrotnie deklarował gotowość ekstradycji Do Kwona władzom USA.

Comments (No)

Leave a Reply