Bitfury stworzy aplikację blockchain do przechowywania danych osobowych i ich przetwarzania

Bitfury Group utworzy aplikację blockchain, która pomoże firmom w przestrzeganiu nowych przepisów UE dotyczących zasad ochrony danych osobowych. Będzie to pierwsza na świecie platforma techniczna zaprojektowana w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

Bitfury zapewni przedsiębiorstwom narzędzie do przechowywania i ochrony danych osobowych w pełnej zgodności z nowym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych RODO, które weszło w życie w zeszłym miesiącu. Firmy będą mogły przetwarzać dane osobowe tylko za wyraźną zgodą użytkowników.

Nowe przepisy dotyczą przedsiębiorstw, które w jakikolwiek sposób zajmują się przechowywaniem lub przetwarzaniem danych osobowych obywateli UE. Są to strony internetowe, sieci społecznościowe i operatorzy telefonii komórkowej, a także duże centra danych, firmy informatyczne i dostawcy usług outsourcingowych.

To oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym zostanie zbudowane na platformie blockchain firmy Exonum, która obsługuje niezmienne rejestry przetwarzania danych osobowych. Wbudowany mechanizm ochrony danych oparty na platformie opiera się na trwałych zapisach zapasowych wszelkich działań wymagających oświadczeń zgody zainteresowanych użytkowników, podczas gdy wszystkie operacje wymagają dowodu kryptograficznego. Platforma zawiera również kompleksowe szyfrowanie i algorytm zapobiegania wyciekom danych.

Ważne jest, aby dane rozwiązanie gwarantowało usunięcie danych osobowych użytkowników i kluczy szyfrowania po wygaśnięciu okresu przechowywania danych osobowych. Umożliwi to użytkownikom sprawdzenie faktów związanych z ich przechowywaniem lub usuwaniem danych za pomocą wyspecjalizowanego interfejsu.