Wyspy Marshalla uznają DAO za podmioty prawne

Rząd Wysp Marshalla uchwalił ustawę o zdecentralizowanych organizacjach autonomicznych, która daje DAO prawo do rejestracji jako podmioty prawne.

Po raz pierwszy w praktyce prawnej na świecie uchwalono prawo, które nadaje zdecentralizowanym organizacjom autonomicznym (DAO) status podmiotów prawnych, pod warunkiem, że będą się one identyfikować jako DAO LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

DAO będą prawnie podzielone na organizacje non-profit i for-profit. Minister finansów Wysp Marshalla Bransen Wase powiedział:

„Republika Wysp Marshalla jest dumna, że jest w czołówce orzecznictwa technicznego i zgodności na całym świecie”.

Procesy głosowania w DAO i ich unikalna struktura zarządzania zostały uznane na poziomie legislacyjnym. Procedury rejestracji prawnej DAO na Wyspach Marshalla zostały przekazane lokalnej kancelarii prawnej MIDAO.

Rząd powołał również fundusz inwestycyjny, który ma stworzyć kadrę osób zorientowanych w działalności DAO.

W 2020 roku Wyspy Marshalla ogłosiły plany uruchomienia krajowej waluty cyfrowej i wybrały Fundację Algorand jako partnera technologicznego.

Comments (No)

Leave a Reply