Wydano Bitcoin Core 0.20.1

1 sierpnia wydano Bitcoin Core 0.20.1.

Ta wersja zawiera więcej drobnych poprawek i zmian w porównaniu z poprzednią główną wersją 0.20, która została wprowadzona w czerwcu.

Zgodnie z dołączoną dokumentacją, głównym usprawnieniem w wersji 0.20.1 było rozwiązanie problemu „nieprawidłowo działających peerów” lub użytkowników przesyłających nieprawidłowe bloki do sieci. Zgodnie z nowymi przepisami nie przewiduje się zakazu interakcji takich węzłów z siecią, jednak będą one miały status „discouraged – zniechęconych”, czyli rzadziej będą się z nimi kontaktować inne węzły.

Inne węzły nadal będą mogły łączyć się z tymi węzłami, ale powinno się to zdarzać rzadziej. W takim przypadku usunięcie odpowiedniego statusu z węzła nie nastąpi po 24 godzinach lub przy ustawieniu „bantime”. Jego zachowanie będzie zależało od tego, jak pomyślne będą dalsze interakcje uszkodzonego węzła z resztą.

Również w wersji 0.20.1 naprawiono błąd powiadomienia, który był obecny w kliencie od wersji 0.19. Użytkownicy będą teraz ponownie powiadamiani o transakcjach, które są usuwane z puli pamięci, gdy wchodzą w konflikt z nowymi blokami.

W przygotowaniu Bitcoin Core 0.20.1 wzięło udział łącznie 13 współpracowników, podczas gdy przy 0.20 było ich 119.