Wspólna cyfrowa waluta handlowa dla Hong-Kongu, Chin, Korei i Japonii

Wczoraj w Chinach złożono propozycję polityczną dotyczącą wspólnej cyfrowej waluty. Koncepcja ma pewne podobieństwa do Libry, ponieważ proponuje walutę koszykową złożoną z chińskiego renminbi, japońskiego jena, koreańskiego wona i hongkońskiego dolara.

Celem byłby handel transgraniczny, którego regulacje mają dotyczyć na razie terytorium Hongkongu. Docelowym efektem jest jak się zdaje ograniczenie wykorzystania dolara amerykańskiego.

Podobnie jak cyfrowa waluta Libra, wymagałoby to systemu rezerw w celu zabezpieczenia funduszy. Zamiarem jest, aby stablecoin był prywatny, ale równocześnie nadzorowany przez Ludowy Bank Chin i HKMA (Hong Kong Monetary Authority).

Wczoraj rozpoczęła się w Chinach Konferencja Polityczno-Konsultacyjna (CPPCC), jest  to polityczny organ doradczy, który zbiera się raz w roku i składa się z członków  Komunistycznej Partii Ludowej oraz  innych wpływowych ludzi. Niektórzy przedstawiają to jako izbę doradczą.

Propozycję tą wysunął Shen Nanpeng (znany również jako Neil Shen), założyciel i partner zarządzający Sequoia Capital w Chinach. Jest także członkiem Komitetu Narodowego CPPCC. Pierwotny pomysł na stablecoin pochodzi od Chen Delina, byłego prezydenta Hongkong Monetary Authority (HKMA).

Korzyści ze stablecoin’a są postrzegane jako zmniejszenie ryzyka kursowego, poprawa wydajności rozliczeń transgranicznych oraz sprawdzenie testowe dla płatności transgranicznych oraz przedbiegi dla cyfrowej waluty chińskiego banku centralnego.

Kluczową kwestią, o której nie wspomniano bezpośrednio, jest to, że azjatycki stablecoin zmniejszyłaby popyt na dolara amerykańskiego.

Ostatnie badanie wykazało, że od 2018r. prawie 50% japońskiego eksportu do Azji było denominowane na dolary amerykańskie. Reszta  transakcji stanowiły jeny japońskie. W 2017r tylko 8,6% japońskiego eksportu do Korei było realizowane w wonach, i tylko 12,6% eksportu do Chin – w renminbi.

Według danych Banku Światowego łącznie te trzy kraje stanowiły 23,5% globalnego PKB w 2018 r.

Zródło: https://www.ledgerinsights.com/

Comments (No)

Leave a Reply