UOKiK wszczął postępowanie przeciwko operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Giełda odpiera zarzuty.

Postępowanie UOKiK przeciwko Kanga Exchange

Zarzuty dotyczą rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o zezwoleniu na działalność Giełdy Kanga przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz o polskim pochodzeniu giełdy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wytoczył spółce Good Solution, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange, sprawę z powodu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Według UOKiK, Kanga Exchange bezzasadnie reklamuje się jako polska giełda kryptowalut, której działalność jest kontrolowana i regulowana przez polskie organy nadzoru. „Giełda Kanga jest obsługiwana przez firmę Good Solution z siedzibą w Belize. W tym względzie praktyki organów ścigania, które określają relacje między użytkownikami a giełdą, opierają się na prawie Belize. Giełda Kanga nie otrzymała zezwolenia KNFu na prowadzenie działalności w kraju. Jej działalność nie podlega kontroli polskich organów nadzorczych, a podawanie świadomie nieprawdziwych informacji wprowadza konsumentów w błąd co do legalności i bezpieczeństwa dokonywanych operacji” – czytamy w komunikacie UOKiK.

Rozpatrzenie roszczenia UOKiK dotyczącego Kanga Exchange zostało przekazane warszawskiej prokuraturze. Jeśli zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów się potwierdzą, wówczas Good Solution może zostać ukarana grzywną w wysokości do 10% całkowitego wolumenu transakcji.

Mamy również natychmiastową odpowiedź z giełdy, którą opublikowano na kanale Phil Konieczny na Youtube.

Comments (No)

Leave a Reply