Unia Europejska zaprasza główne banki do przyłączenia się do EU Blockchain Forum

UE jest w trakcie tworzenia forum blockchain i zaprosiła co najmniej pięć dużych banków, w tym BBVA i Santander. Celem IATBA (International Association for Trusted Blockchain Applications) jest rozwój zaufanej, bezpiecznej i odpornej europejskiej infrastruktury usług Blockchain spełniającej najwyższe standardy w zakresie prywatności, bezpieczeństwa cybernetycznego, interoperacyjności i efektywności energetycznej oraz w pełni zgodnej z prawem UE. Zaufanie wydaje się być kluczowym słowem i aby to zademonstrować od samego początku angażują duże banki. USA miejsce urodzenia blockchain, ICO i innych nieco eksperymentalnych produktów i modeli biznesowych zostały ostatnio przytłoczone procesami regulacyjnymi a SEC i Departament Sprawiedliwości podejmują wiele działań egzekucyjnych przeciwko uczestnikom rynku. Czy to szansa dla EU aby objąć prowadzenie w te wschodzącej branży? Zobaczymy – więcej można przeczytać na stronach administracji EU.