Ukraina przyjęła ustawę o wirtualnych aktywach

Pełna legalizacja krypto na Ukrainie

8 września Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w drugim czytaniu projekt ustawy „O wirtualnych aktywach” , która reguluje operacje z kryptowalutami w kraju. Dokument poparło 276 posłów.

Ustawa wejdzie w życie po uchwaleniu zmian w ordynacji podatkowej dotyczących opodatkowania transakcji z wirtualnymi aktywami (VA). Ten dokument nie został jeszcze przyjęty.

Zgodnie z dokumentem wirtualne aktywa uznawane są za świadczenie niematerialne. Dzielą się na zabezpieczone i niezabezpieczone.

Wirtualne aktywa (VA) nie są środkiem płatniczym na Ukrainie i nie mogą być wymieniane na mienie lub usługi.

Uczestnicy rynku uzyskali prawo do sądowej ochrony praw do VA, otwierania rachunków bankowych do rozliczeń transakcji z VA, a także samodzielnego ustalania wartości VA w toku transakcji.

Są również zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Comments (No)

Leave a Reply