UE ma zaostrzyć wymogi dla banków dot. kryptowalut

Banki posiadające kryptowaluty w UE będą musiały spełnić surowsze wymogi kapitałowe dla aktywów cyfrowych. Jak podaje Reuters, decyzję w tej sprawie podjęli w głosowaniu ustawodawcy w Parlamencie Europejskim.

Rozpatrywana poprawka do projektu ustawy nakładałaby na aktywa kryptowalutowe współczynnik ważenia ryzyka w wysokości 1250 procent. Instytucje finansowe byłyby zobowiązane do zapewnienia pełnego pokrycia bufora kapitałowego i nie mogłyby stosować dźwigni finansowej w przypadku obrotu aktywami cyfrowymi.

Zaproponowana w dokumencie ocena ryzyka to najwyższy poziom bezpieczeństwa według Bazylei III, czyli wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS) zatwierdzonych w latach 2010-2011. Projekt ustawy rozpatrywany przez Parlament Europejski ma na celu wdrożenie pozostałych elementów standardów organizacji.

Inna poprawka zobowiązuje Komisję Europejską do „zbadania potrzeby wprowadzenia specjalnego reżimu ostrożnościowego dla kryptowalut”. Parlamentarzyści odnieśli się do „istotnych różnic” między walutami cyfrowymi a tradycyjnymi instrumentami finansowymi, które mogą stanowić przeszkodę w stosowaniu wobec nich istniejących przepisów.

Jeżeli władza wykonawcza UE uzna za stosowne wprowadzenie odrębnego systemu regulacyjnego i nadzorczego dla kryptowalut, powinna wprowadzić inicjatywę ustawodawczą uwzględniającą doświadczenia BCBS.

W styczniu eksperci z Banku Rozrachunków Międzynarodowych przedstawili rekomendacje dotyczące polityki regulacyjnej, która ma być odpowiedzią na ryzyko związane z kryptowalutami. Eksperci sugerowali stosowanie i mieszanie trzech opcji: zakazu, izolacji i wdrażania istniejących regulacji.

Comments (No)

Leave a Reply

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.