UE całkowicie zakazała usług kryptowalutowych dla Rosjan

Unia Europejska zatwierdziła ósmy pakiet sankcji przeciwko Rosji, w którym zakazała Rosjanom posiadania portfeli kryptowalutowych w strefie euro.

Obywatele i rezydenci Rosji nie będą mogli również zakładać kont ani posiadać aktywów cyfrowych w UE niezależnie od zdeponowanej kwoty.

Ponadto sankcje obejmują:

  • Limit cenowy na transport morski rosyjskiej ropy i dalsze ograniczenia eksportu produktów naftowych do krajów trzecich;
  • zakaz wszelkich transakcji z rosyjskim morskim rejestrem statków;
  • zakaz świadczenia usług informatycznych, inżynieryjnych, prawnych i architektonicznych dla firm rosyjskich;
  • zakaz eksportu do Federacji Rosyjskiej węgla, elektronicznych komponentów do broni, produktów technicznych dla lotnictwa i chemikaliów;
  • zakaz importu z Federacji Rosyjskiej stali, drewna, papieru, papierosów, plastiku, kosmetyków, biżuterii i metali szlachetnych;
  • Zakaz sprzedaży cywilnej broni palnej, pojazdów wojskowych i sprzętu do Federacji Rosyjskiej;
  • Zakaz zajmowania przez obywateli UE wysokich stanowisk w rosyjskich firmach państwowych.

Sankcje dotyczą także terytoriów poza kontrolą Ukrainy w obwodach ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim.

Dodatkowo UE przewidziała kary dla osób zaangażowanych w działania mające na celu obejście nałożonych ograniczeń.

Odpowiednie akty prawne zostaną w najbliższym czasie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Według szacunków Komisji Europejskiej, przyjęte środki zmniejszą dochody Rosji o co najmniej 7 mld euro.

W kwietniu UE przyjęła piąty pakiet sankcji wobec Rosji. Obejmował on zakaz świadczenia usług związanych z aktywami cyfrowymi dla rezydentów Rosji, których depozyty przekraczają 10 000 euro.

Comments (No)

Leave a Reply