Stan Iowa przyjął ustawę o egzekwowalności prawnej inteligentnych kontraktów

Izba Reprezentantów stanu Iowa zatwierdziła ustawę, która wymusi rejestrację praw lub własności za pomocą inteligentnych kontraktów. Nowa ustawa przewiduje, że inteligentne kontrakty muszą mieć taki sam status prawny jak zwykłe umowy.

Projekt ustawy stanowi, że umowa nie może być nieważna tylko dlatego, że jest inteligentną umową lub ma cechy inteligentnej umowy. Każda rejestracja praw lub własności za pomocą inteligentnej umowy może zostać uznana za ważną, nawet jeśli dane te są publicznie dostępne w łańcuchu bloków.

Osoby, które używają DLT do ochrony informacji, zachowują te same prawa własności lub korzystają z tych informacji, jakby nie korzystały z technologii rozproszonej księgi. Nie dotyczy to jednak transakcji, których warunki przewidują przeniesienie własności lub prawa do korzystania z takich informacji.

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 94 członków Izby Reprezentantów, nikt nie wyraził sprzeciwu. Na początku miesiąca ustawa uzyskała aprobatę 47 członków Senatu, również bez głosów negatywnych.

Rzecznik Demokratów Steve Hansen zasugerował, że wdrożenie tej ustawy położy podwaliny pod szersze regulacje dotyczące branży blockchain i kryptowalut. Jednak republikański przedstawiciel Jeff Shipley uważa, że ​​obecna wersja ustawy koncentruje się na wyjaśnieniu DLT i inteligentnych kontraktów, a nie regulacji.

Prawodawcy w USA zaproponowali niedawno utworzenie grupy roboczej do oceny obecnych ram regulacyjnych dla kryptowalut, a także do sformułowania zaleceń dotyczących ich zmiany. W skład grupy wejdą przedstawiciele amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towarach (CFTC).

https://decrypt.co/63339/iowa-lawmakers-pass-blockchain-friendly-legislation

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1602?q=%7B%22search%22%3A%5B%22mchenry+AND+%5C%22digital+asset%5C%22%22%5D%7D&s=1&r=2

image: https://pixabay.com/pl/photos/kapitol-stanu-iowa-capitol-1053354/

Comments (No)

Leave a Reply

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.