SGH: „PODYPLOMOWE STUDIA BLOCKCHAIN, INTELIGENTNE KONTRAKTY ORAZ WALUTY CYFROWE”

Studia poświęcone są problematyce wdrażania tzw. technologii blockchain oraz inteligentnych kontraktów. Uczestnicy studiów zdobędą najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą aspektów ekonomiczno-finansowych, technicznych oraz prawnych. Poznają także wdrożone lub wdrażane rozwiązania prezentowane przez najwyższej klasy specjalistów.

Program studiów obejmuje 232 godziny zajęć.

W części biznesowej programu Słuchacze poznają w jaki sposób można wykorzystać sieć bitcoin lub protokół blockchain do zbudowania wartości biznesowej przedsiębiorstwa. W części technicznej, przedstawione zostaną podstawy kryptografii i technologii blockchain, na której bazują kryptowaluty. W trakcie studiów Słuchacze zapoznają się z genezą, funkcjonowaniem, podstawami kryptograficznymi i informatycznymi blockchain oraz teorią i praktyką implementacji rozwiązań na nich opartych, uwarunkowaniami prawno-regulacyjnymi, technicznymi, ekonomicznymi. Ponadto Słuchaczom prezentowane będą potencjalne, planowane oraz faktycznie wdrażane rozwiązania wykorzystujące tę technologię, w tym najważniejsze polskie projekty i modele biznesowe przedsiębiorstw oraz rozwiązania dostarczane przez spółki doradcze.

Program przewiduje również warsztaty, w ramach których Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem programów komputerowych wspomagających budowanie ekosystemów opartych na blockchain oraz podstawami pisania kodu aplikacji w ramach najważniejszych platform blockchain-as-a-service. Zostaną także omówione waluty wirtualne (kryptowaluty) oraz ich ekosystem, jako pierwsza kompletna i trwała implementacja technologii blockchain.

Zostaną także omówione waluty wirtualne (kryptowaluty) oraz ich ekosystem, jako pierwsza kompletna i trwała implementacja technologii blockchain.

DLACZEGO WARTO

– pierwsze w Polsce studia podyplomowe w tym zakresie,
– najwyższej klasy specjaliści,
– połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką (case study wdrożeń),
– najbardziej aktualna, interdyscyplinarna wiedza w obszarze blockchain.

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/blockchain-inteligentne-kontrakty-oraz-waluty-cyfrowe/Strony/default.aspx