Ripple kontra inwestorzy

Firma Ripple złożyła wniosek o oddalenie powództwa o domniemane naruszenie przepisów amerykańskich dotyczących papierów wartościowych, przy sprzedaży tokenów XRP.

Ripple twierdzi, że powód Bradley Sostack nie jest uprawniony do złożenia skargi przeciwko Ripple, ponieważ uczynił to trzy lata po pierwszym ICO w 2013 roku.

Prawnicy twiedzą również, że Sostak nie potwierdził zakupu coinów podczas tego ICO i nie mógł dostarczyć dowodów, że oskarżeni sprzedali mu XRP.

Ripple twierdzi, że powód był jednym z wielu, którzy nabyli XRP w styczniu 2018 r. na rynku wtórnym.

Ponadto Ripple podkreśla, że ​​agencje federalne uważają XRP za wymienialną walutę wirtualną, co oznacza, że ​​moneta nie jest security.

Jest to zgodne ze stanowiskiem CFTC, że wirtualna waluta jest towarem” – czytamy w dokumencie.

Głównym argumentem Ripple jest to, że XRP nie jest security „ponieważ nie jest to umowa inwestycyjna”.

„Zakup XRP nie jest inwestycją w Ripple, nie ma powiązań między Ripple i nabywcami XRP. Ripple nie obiecywał zysku z XRP, a rejestr XRP jest zdecentralizowany”.

Z tego powodu konsumenci nie podlegają przepisom dotyczącym ochrony konsumentów i roszczenie musi zostać wycofane bez prawa do ponownego złożenia wniosku.

Przypomnijmy, że proces przeciwko Ripple, w któym firma jest oskarżona o naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych został uzupełniony o nowe argumenty w sierpniu.

Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy oskarżenie Ripple o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych w formie tokenów XRP i manipulowanie aktywami.
więcej o XRP przeczytasz w artykule poniżej:

Comments (No)

Leave a Reply