PSB pisze do UOKiK

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin nie odpuszcza w walce o lepsze traktowanie firm z branży kryptowalut i technologii blockchain. W niedalekiej przeszłości PSB pisało do KNF i MF, teraz zostało wysłane pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W piśmie tym PSB skrytykowało banki za zamykanie istniejących kont legalnie działającym podmiotom, a także odrzucanie wniosków o otwarcie nowego konta. Wiąże to ręce firmom i bardzo utrudnia działalność i konkurowanie z podmiotami spoza kraju.

Prym wiedzie tutaj czwarty największy polski bank, mBank, który zamknął 3 konta i odrzucił 9 wniosków.

Co zrobi UOKiK? Co zrobią władze Polski?