Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o uruchomieniu cyfrowej hrywny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskyj podpisał ustawę o usługach płatniczych, która daje Narodowemu Bankowi Ukrainy (NBU) prawo do emitowania państwowej waluty cyfrowej.

Zgodnie z nowym prawem NBU może tworzyć „piaskownice regulacyjne” do testowania usług płatniczych, usług i narzędzi z wykorzystaniem najnowszych technologii. Bank Centralny Ukrainy będzie ściśle współdziałać na rynku płatności z lokalnymi startupami działającymi w dziedzinie fintech i kryptowalut. Ponadto stworzone zostaną warunki do rozwoju usług bankowych w formacie otwartym. Oznacza to, że dostawcy usług płatniczych i platformy technologiczne będą mogli wykorzystać ujednolicony ekosystem płatniczy. Pozwoli to prywatnym firmom fintechowym na współpracę z bankami i rozszerzenie możliwości biznesowych.

Podpisana ustawa ma na celu dostosowanie ukraińskiego ustawodawstwa do ram prawnych Unii Europejskiej oraz zintegrowanie systemu płatniczego tego kraju z systemem unijnym. Ustawa została sporządzona z uwzględnieniem norm regulacji europejskich, w tym Drugiej Dyrektywy Płatniczej (PSD2) i Dyrektywy o pieniądzu elektronicznym (EMD).

NBU od kilku lat bada możliwość emisji cyfrowej waluty. Zdaniem regulatora cyfrowa hrywna zwiększy zaufanie społeczne do banku centralnego i jego usług. Jednak NBU pozostaje zaniepokojony potencjalnym ryzykiem związanym z państwową kryptowalutą. Kilka miesięcy temu NBU powiedział, że mimo wielu korzyści, nie wiadomo, jak wprowadzenie państwowego stablecoina mogłoby wpłynąć na tradycyjny system bankowy. Na początku roku Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy nawiązało współpracę z Fundacją Gwiezdnego Rozwoju, aby wspólnie rozwijać infrastrukturę cyfrowej hrywny.

foto: wikipedia

 

Comments (No)

Leave a Reply

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.