Prezes EBC zapowiada przygotowanie projektu ustawy o cyfrowym euro

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde powiedziała, że Komisja Europejska wkrótce wprowadzi projekt ustawy określającej cyfrowe euro jako prawny środek płatniczy.

Europejskie banki centralne poczyniły duże postępy w badaniu potencjalnego ryzyka i korzyści z CBDC, powiedziała Christine Lagarde. Obecnie bank centralny aktywnie współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE w celu „osadzenia” cyfrowego euro w prawodawstwie UE.

Lagarde uważa, że dwa aspekty cyfrowej waluty CBDC – jej poufność i status prawnego środka płatniczego – powinny być odzwierciedlone w przepisach. Jak wynika z konsultacji społecznych, prawie połowa ankietowanych wymieniła prywatność jako ważny element publicznych cyfrowych aktywów.

Prezes EBC podkreśliła jednak, że cyfrowe euro nie będzie całkowicie anonimowe. Wynika to z konieczności przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz ograniczeń dotyczących wykorzystania cyfrowego euro do inwestycji.

Aby ludzie przeszli na cyfrowe euro, musi ono spełniać ich oczekiwania. Należy przynajmniej zapewnić taki sam poziom prywatności jak w przypadku nowoczesnych rozwiązań w zakresie płatności elektronicznych.

Powiedziała również, że cyfrowa waluta banku centralnego powinna stać się prawnym środkiem płatniczym. Obywatele powinni mieć możliwość płacenia cyfrowymi euro w dowolnym miejscu w taki sam sposób jak tradycyjnymi pieniędzmi, niezależnie od tego, czy jest to płatność elektroniczna, zakup bezpośrednio w punkcie sprzedaży detalicznej, czy przelew środków na rzecz innej osoby.

Lagarde zauważyła, że bitcoin i eter mogą zakłócić sferę tradycyjnych płatności. Dlatego projekt ustawy Unii Europejskiej o regulacji kryptowalut (MiCA) byłby ważnym krokiem w regulacji branży. Prezes ECB sugerowała wcześniej, że cyfrowe euro może być popularne w innych krajach, więc powinno być ściśle regulowane.

Comments (No)

Leave a Reply