Prawo technologii blockchain – Uczelnia Łazarskiego – studia podyplomowe

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych: „Prawo technologii Blockchain”. Są to pierwsze w Europie studia podyplomowe poświęcone wyłącznie prawnym aspektom technologii blockchain.

Studia te przeznaczone są dla:

prawnicy,
prokuratorzy,
adwokaci,
prokuratorzy,
sędziowie,
radcowie prawni,
przedstawiciele administracji publicznej
przedstawiciele pozostałych zawodów prawniczych,
compliance officers,
wszystkich osób chcących zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat blockchain.

Atuty
Pierwsze w Europie studia podyplomowe poświęcone wyłącznie prawnym aspektom technologii blockchain;
Wszyscy wykładowcy są praktykami – najlepsze osoby w kraju zajmujące się tą problematyką;
Prezentacje rozwiązań konkretnych problemów, a nie wiedza teoretyczna;
Zaangażowanie osób współtworzących/konsultujących tworzące się regulacje;
Wprowadzenie do zaawansowanych i nowoczesnych technologii dla osób zupełnie bez wykształcenia technicznego;
Szybkie możliwości zwrotu nakładów finansowych na edukację – mała liczba specjalistów, a bardzo duże potrzeby rynku.

Przesłanki
Rewolucja jaką niesie ze sobą technologia blockchain porównywana jest do tej którą przyniósł ze sobą Internet. Niemal nieograniczone możliwości zastosowania w połączeniu z szeregiem korzyści, stają się niezwykle interesującą opcją zarówno dla poszukujących wyzwań, ciekawej pracy oraz wysokich zarobków, jak i dla firm chcących wdrożyć u siebie rozwiązania oparte na tej technologii.

Technologia blockchain rozwija się na całym świecie, również i w Polsce, a jej rozwój jak każdej innowacji wiąże się z wyzwaniami na gruncie prawnym. Związanych zarówno z kryptowalutami, jak i przemianami w tradycyjnych modelach biznesowych, spowodowanych zastosowaniem tej technologii.

Cel
Głównymi celami kształcenia na studiach podyplomowych są:

przekazanie wiedzy w zakresie technologii blockchain;
wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów prawnych obejmujących swoim zakresem technologię Blockchain;
przygotowanie absolwenta do prowadzenia spraw prawnych oraz postępowań obejmujących Blockchain,
przygotowanie do możliwości wydawania opinii na temat opodatkowania kryptowalut,
przekazanie wiedzy na temat działalności przestępczej z wykorzystaniem kryptowalut.

Organizacja zajęć
studia trwają 2 semestry
zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program
Technologia blockchain

Wprowadzenie do technologii blockchain
Kryptoaktywa w gospodarce cyfrowej
Prawo a technologia blockchain
Prawo nowych technologii
Waluty Cyfrowe i ICO

Działalność przestępcza z wykorzystaniem kryptowalut
Aspekty prawne ICO
Kryptowaluty jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych
Pośrednictwo i obrót walutami cyfrowym
Prawo podatkowe

Prawo podatkowe w działalności sektora blockchain i walut cyfrowych
Kalkulacja wysokości podatku
Aspekt praktyczny technologii blockchain

Przykłady zastosowania technologii blockchain na świecie
Blockchain oraz kryptoaktywa – praktyczne aspekty obsługi prawnej
Trendy regulacyjne w zakresie technologii blockchain i kryptowalut na świecie
Zarządzanie ryzykami prawnymi i compliance w międzynarodowych instytucjach finansowych
Case study firmy Coinfirm
Praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów rynku walut cyfrowych
Smart kontrakty

Smart kontrakty
Prawne aspekty smart kontraktów
Egzamin dyplomowy w formie testu

https://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-technologi-blockchain/

Gratulujemy i życzymy sukcesów.