Nadchodzi pierwszy hard fork w Ethereum 2.0

Vitalik Buterin podzielił się informacjami o pierwszym hard forku w fazie 0 ETH2.

Aktualizacja doda obsługę lekkich klientów, uprości specyfikację, poprawi ogólną wydajność, a także zmniejszy kary za brak aktywności walidatora.

Hard fork jest tymczasowo nazwany „HF1”.

Aktualizacja ma również na celu sprawdzenie i analizę całego procesu hard forka w ETH2. Programiści Ethereum szykują się na ważniejsze zmiany jak sharding, scalenie z pierwszą wersją protokołu.

HF1 doda obsługę lekkich klientów, które mogą działać na smartfonach i przeglądarkach. Dzięki temu deweloperzy spodziewają się stworzenia znacznie bardziej „nieufnego” ekosystemu portfela.

Proponuje się utworzenie tzw. grupy synchronizacji, która będzie definiować nagłówki sieciowe z ograniczonym wykorzystaniem zasobów.

Uprawnienia grupy są ważne przez około 27 godzin, po czym jej skład jest ponownie wybierany z losowo wybranych 1024 walidatorów. Opublikują podpisy zgodnie z aktualnym nagłówkiem i otrzymają dodatkowe nagrody za wykonaną pracę.

HF1 wprowadzi zmiany w algorytmie obliczania nagrody walidatorów, tak by dane mogły być gromadzone w czasie rzeczywistym. Efektem takich zmian ma być uproszczenie procesu wdrażania klienta i zmniejszenie kosztów aktualizacji Merkle Tree.

Hard fork przewiduje również zmianę kar dla walidatorów: niektóre z nich zmniejszą się, inne wzrosną. Walidator, który doświadczył kilku krótkich przerw w łącznym czasie trwania jednej godziny, straci dziesięć razy mniej niż walidator, który przeszedł w tym czasie w tryb offline.

Dokument nie określa terminu hard forka.

Twórcy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do przyszłych nazw hard forków. Aktualne propozycje dotyczą w szczególności nazw gwiazd, układów planetarnych, stref z gry World of Warcraft itp.

Comments (No)

Leave a Reply