Moody’s przewiduje standaryzację technologii blockchain do 2021 r

Technologia Blockchain najprawdopodobniej zostanie objęta wspólnymi standardami do 2021 r. informuje międzynarodowa agencja ratingowa Moody.

Według analityków taka standaryzacja będzie miała pozytywny wpływ na sekurytyzację aktywów przy użyciu technologii blockchain. Blockchain pomoże skrócić czas i koszty, a także zapewni automatyzację i szybszą dostępność danych.

Ponadto wspólne standardy pomogą również osiągnąć lepszą interoperacyjność łańcuchów bloków, to znaczy możliwość wymiany informacji między różnymi sieciami bez ograniczeń.

W tej chwili analitycy uważają, że brak standaryzacji i interoperacyjności nie tylko zmniejsza wydajność procesów, ale także zwiększa ryzyko dla zaangażowanych stron.

Standaryzacja poprawi interoperacyjność systemów, a także zmniejszy z ryzyko operacyjne, prawne i regulacyjne dla transakcji z wykorzystaniem technologii blockchain”, napisał Frank Cerveni, starszy analityk w Moody’s.

Przypomnijmy, że w 2016 r. Biuro Zarządzania Technicznego Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) zatwierdziło utworzenie nowego komitetu technicznego zajmującego się normalizacją w dziedzinie blockchain – ISO / TC 307.

W marcu 2017 r. opublikowano pierwszą tego rodzaju mapę drogową dotyczącą opracowania standardów blockchain.

Comments (No)

Leave a Reply