Jak rozliczyć kryptowaluty?

Kryptowaluty coraz bardziej przebijają się do mainstream’u i coraz mniej dotyczą tylko technologicznych geeków. Więcej i więcej ludzi ma swój własny portfel i ma na nim własne aktywa takie jak kryptowaluty same w sobie czy popularne dzisiaj NFT.
Pomimo tego, że tak wiele ludzi korzysta z dogodności, które oferują kryptowaluty, niewiele z nich wie o obowiązku rozliczania się z wzrostu wartości sprzedanych tych instrumentów.

Jak rozliczyć kryptowaluty 2021/2022?

Od dochodu osiągniętego za sprawą sprzedaży kryptowalut, powinno odprowadzać się 19% standardowego podatku od przychodów kapitałowych.

Znaczy to, że na koniec każdego roku, osoba fizyczna obracająca kryptowalutami powinna złożyć stosowne zeznanie podatkowe, w którym zawrze wszystkie transakcje przeprowadzone w minionym roku kalendarzowym i zaewidencjonuje koszty uzyskania przychodu. Oczywiście oprócz złożenia takiego zeznania w urzędzie czy e-urzędzie, należy także zapłacić sam podatek.

Koszty uzyskania przychodu w przypadku kryptowalut stanowią koszty bezpośrednio związane z nabywaniem kryptowaluty, czyli opłaty operacyjne i prowizje pobierane przez giełdę. Warto dodać, że jeśli koszty uzyskania przychodów są większe niż przychód (czyli osiągnięty w danym roku dochód jest ujemny) to nadwyżka kosztów przypada do odliczenia w następnym roku.
Przychód może pochodzić nie tylko ze sprzedaży kryptowalut, ale również z płatności za towar, usługę lub prawo majątkowe. Nie powinien być on także mieszany z zyskami z obrotu innymi kapitałami pieniężnymi.

Na jakim picie rozliczyć kryptowaluty?

Zeznanie roczne dotyczące obrotów kryptowalutami powinniśmy zawrzeć w PIT-38 i złożyć go do 2 maja 2022 r. (poniedziałek). Dokumenty można złożyć papierowo w urzędzie skarbowym lub elektronicznie przez platformę e-pit.

Kryptowaluty jak rozliczyć pit?

Ministerstwo Finansów zaleca zwrócić uwagę na to, że wymiana między różnymi kryptowalutami pozostaje obojętna wobec podatku od zysków kapitałowych, czyli w skrócie nie wpływa na przychód. Na tej podstawie podatnik przedstawia w zeznaniu podatkowym dochód, od którego to dopiero będzie odliczany w.w. podatek. Kwota podatku to (przychód – koszt u. p.) * 19%.

Uzupełnienie formularza jest bardzo proste. Wystarczy tylko zaewidencjonować pozycje kupna i sprzedaży, które dotyczą aktywów sprzedanych w ubiegłym roku.

Jak rozliczyć kryptowaluty (przykład)?

Weźmy na przykład Pana Pawła, który wykonał w 2021 roku 5 transakcji sprzedażowych (wcześniej dokonał 5 transakcji kupna, za które też musiał zapłacić prowizję giełdy). Każda z transakcji kosztowała go 5 zł (taką prowizję za pojedynczą transakcję pobiera giełda).
Pan Paweł sprzedał swoje oszczędności wyrażone 5 kryptowalutami. Dokonał transakcji, gdy jego wszystkie kryptowaluty zanotowały gwałtowny wzrost ceny i z początkowych 2350 zł zrobiło się 4826,49 zł. Kosztami uzyskania przychodu w tym przypadku będą koszty transakcyjne jak i koszt samych kryptowalut w chwili nabycia tj. koszty u. p. = 2350 zł + 10 * 5 zł = 2400 zł.
Przychód stanowiła będzie wartość sprzedaży, czyli 4826,49 zł.

Dochód w takim razie będzie wynosił 2426,49 zł.

Podatek, jaki należy odprowadzić wynosi w takim razie 2426,49 zł * 19 % = 461,03 zł.
Pan Paweł będzie musiał uregulować swoje zobowiązania podatkowe maksymalnie do 2 maja 2022 r. – podobnie jak w przypadku złożenia zeznania. Aby to zrobić będzie musiał wysłać przelew na jego indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Sprzedaż kryptowalut niesie za sobą obowiązek ewidencjonowania przepływów pieniężnych niezależnie od wysokości uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu. W skrócie – jeżeli tylko dokonamy sprzedaży kryptowalut w jakiejkolwiek formie, powinniśmy zaewidencjonować stosownie koszty uzyskania przychodu i sam przychód (nawet jeśli jest on zerowy lub nawet ujemny) oraz zapłacić adekwatny podatek, gdy roczny dochód jest dodatni.

Comments (No)

Leave a Reply