Górnicy Ethereum zwiększają pojemność bloków

Górnicy Ethereum zaczęli zwiększać pojemność bloków.

Uważamy, że wraz z poprawą wydajności wprowadzoną w hardforku Berlin, możliwe jest bezpieczne zwiększenie limitu gazu Ethereum z 12,5 miliona do 15 milionów”- napisał jeden z największych puli wydobywczych Ethermine”.

Bloki są dodawane do sieci Ethereum mniej więcej co 15 sekund. Na poziomie sieci ustawiany jest parametr, który określa maksymalną ilość danych, które mogą być zawarte w każdym bloku. Ponieważ maksymalny rozmiar bloku jest mierzony w gazie, a różne transakcje wykorzystują różne ilości gazu w zależności od ich złożoności, nie ma określonego ograniczenia liczby transakcji, które można zawrzeć w bloku. Z reguły w jednym bloku mieści się 160-200 transakcji.

Wzrost pojemności bloków, który nastąpił, wskazuje, że górnicy już rozpoczęli głosowanie nad odpowiednimi zmianami. Podniesienie limitu wymaga wsparcia 51% górników. Wcześniej założyciel Ethereum, Vitalik Buterin, zaproponował zwiększenie limitu gazu do 15-20 milionów po Berlinie. Hardfork zmienia zasady obliczania wymaganego gazu dla kilku typów transakcji, zwiększając tym samym ochronę sieci przed atakami DDoS.

Ethereum po Berlinie

Po aktualizacji użytkownicy zaczęli narzekać na znaczny wzrost prowizji. Teraz górnicy zarabiają około 14 000 ETH czyli około 30 mln$ dziennie na samych prowizjach. Niewielki wzrost zdolności blokowej może mieć umiarkowany pozytywny wpływ, ale jest mało prawdopodobne, aby przyniósł dużą różnicę. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że koszt niektórych operacji wzrósł trzykrotnie.

Bardziej znaczących zmian można się spodziewać latem tego roku, kiedy zostanie wprowadzona propozycja ulepszenia Ethereum EIP 1559. Wprowadza ona koncepcję opłaty bazowej, która ma uczynić model cen gazu bardziej sprawiedliwym dla wszystkich użytkowników. Jak dokładnie te zmiany wyjdą w praktyce, przekonamy się dopiero po uruchomieniu aktualizacji. Przynajmniej w takiej sytuacji górnicy nie będą już zmotywowani do obciążania sieci transakcjami w celu sztucznego podnoszenia opłat. Do tego czasu zwiększenie pojemności bloków przyniesie użytkownikom pewną ulgę w tym, ile muszą zapłacić, aby korzystać z sieci Ethereum.

Comments (No)

Leave a Reply