Głosowanie poprzez blockchain dzięki Waves Enterprise

Firma Waves Enterprise uruchomiła Voting – platformę do głosowania elektronicznego opartą na blockchain, skupia ona klientów korporacyjnych i zachęca do publicznych testów beta.

Celem firmy jest aby platforma umożliwiała łatwe i przejrzyste głosowanie dla akcjonariuszy i podobno jest już duże zainteresowanie tym projektem przez duże firmy.

Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem, opublikowanym 28 maja, nowa usługa ma na celu „wykorzystanie wszystkich zalet technologii blockchain przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych zasad i procesów głosowania”.

Artem Kalikhov, dyrektor ds. Produktu Waves Enterprise, powiedział, że tylko zdecentralizowane rozwiązanie może zagwarantować ochronę danych i przejrzystość głosowania online:

„Blockchain zapewnia niezawodne środowisko do wymiany danych między niezależnymi serwerami szyfrującymi, które działają jako uczestnicy protokołu głosowania. Wyniki głosowania są chronione algorytmami kryptograficznymi. Technologia Blockchain nie pozwala na sfałszowanie lub kradzież głosu.”

Architektura blockchain’owego  głosowania oparta jest na algorytmach konsensusu Proof-of-Stake i Proof-of-Authority, co ma pozwolić na  przetwarzanie „do 1000 zdarzeń na sekundę”.

Kalikhov powiedział, że platforma głosowania elektronicznego jest odpowiednia dla firm, które wykonują głosowanie akcjonariuszy i są zainteresowane poufnym głosowaniem wewnętrznym wśród pracowników. Według niego, głosowanie nie ogranicza się do konkretnej branży i może zaspokoić potrzeby banków, firm przemysłowych, gigantów IT, korporacji naftowych i gazowych oraz instytucji opieki zdrowotnej.

„Mogę powiedzieć, że jedna rosyjska firma naftowa i gazowa jest zainteresowana korzystaniem z usługi głosowania elektronicznego na własne potrzeby” – dodał.

Platforma pozostanie darmowa na czas trwania publicznych testów beta, które szacuje się na dwa miesiące. Koszt pełnoprawnego rozwiązania będzie indywidualny dla każdego klienta i uwzględni między innymi liczbę węzłów w sieci blockchain i liczbę serwerów szyfrujących.

W kwietniu rosyjskie Ministerstwo Komunikacji dodało Waves Enterprise do ujednoliconego rejestru rosyjskiego oprogramowania dla komputerów i baz danych.

Jak wyjaśnił wówczas ówczesny przedstawiciel Waves Enterprise, firma musiała udowodnić, że ich oprogramowanie nie zawiera żadnych modułów zastrzeżonych, które zostały opracowane lub należą do firm zagranicznych i nie zawiera tajemnic handlowych oraz należy do rosyjskiej firmy.

zródło: Cointelegraph