Czy nastąpi realizacja oRGRa na Bitcoin Cash?

Pozwala to na projekcję techniczną, zgodnie z którą możemy doczekać się wyraźnej zmiany sentymentu. Opiera się ona na formacji „Odwróconej Głowy z Ramionami” zgodnie, z którą notowania mogą wyłamać się z obecnego trendu spadkowego. Kluczowym poziomem jest strefa ZZB po kursie 2500 PLN, a jej wybicie górą może okazać się solidną podstawą do dalszych wzrostów. W przypadku dalszego pogłębiania dołków i wybicia poziomu 2030 PLN, scenariusz wzrostowy ponownie się oddali.

bbc

Bitcoin Cash H4

źródło: BitBay


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty.