Coinbase wprowadza zautomatyzowane narzędzie do audytu inteligentnych kontraktów

Coinbase uruchamia Solidify

Giełda kryptowalut Coinbase uruchomiła Solidify, rozwiązanie, które ułatwi audyt inteligentnych kontraktów Ethereum napisanych w języku programowania Solidity.

Narzędzie zostało przedstawione przez Coinbase, w artykule na blogu firmy. Ręczny audyt inteligentnych kontraktów jest bardzo pracochłonny i czasochłonny, ponadto specjaliści ds. bezpieczeństwa często przeoczają błędy.

Rozwiązanie Solidify powinno znacznie przyspieszyć proces audytu, a także zmniejszyć liczbę pominiętych błędów. Aby dodać token do strony, smart kontrakt projektu musi przejść audyt, aby zmniejszyć ryzyko klientów. Dlatego Coinbase potrzebował szybkiego, bezpiecznego i niezawodnego narzędzia do weryfikacji inteligentnych kontraktów.

„Aby rozwiązać ten problem, opracowaliśmy Solidify, aby zwiększyć szybkość listowania nowych projektów bez zmniejszania wymagań bezpieczeństwa”. Solidify weryfikuje inteligentne kontrakty pod kątem 6000 różnych luk w zabezpieczeniach, aby szybko ocenić bezpieczeństwo kontraktu. Narzędzie wykrywa również potencjalnie niebezpieczne funkcje i niedostatecznie przetestowane operacje.

„Solidify ocenia zagrożenia bezpieczeństwa setek inteligentnych kontraktów. Można to zrobić w pełni automatycznie lub z dodatkową ręczną kontrolą unikalnych funkcji. Rozwiązanie wykorzystuje dużą bazę danych luk w zabezpieczeniach i silnik dopasowywania wzorców, aby niezawodnie identyfikować funkcje i ryzyko inteligentnych kontraktów, standaryzować i oceniać je, proponować poprawki luk i generować szczegółowe raporty ”.

https://blog.coinbase.com/introducing-solidify-a-tool-to-automatically-detect-and-classify-smart-contract-security-risks-73a1338fdbbe

foto: blog coinbase

 

Comments (No)

Leave a Reply