Co to jest Aptos (APT)? Wszystko co musisz wiedzieć

Rok 2022 to rok, w którym pojawiło się wiele rozmów na temat protokołów warstwy pierwszej, takich jak Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, Avalanche i wielu innych.

Astronomiczny wzrost niewymiennych tokenów (NFT) ukazał, że większość blockchainów nie była w stanie poradzić sobie z obciążeniem, które pojawia się wraz z pewną formą adopcji w głównym nurcie.

Zanim Ethereum przeszło na Proof-of-Stake (czytaj: The Merge), sieć często była zapchana, a opłaty transakcyjne były niewyobrażalnie wysokie. W rzeczywistości spowodowało to, że tylko wieloryby były w stanie uczestniczyć w wielu projektach DeFi na Ethereum.

Solana, z drugiej strony, również borykała się z problemami. Chociaż reklamowana jako łańcuch o wysokiej wydajności, zdolny do obsługi tysięcy transakcji na sekundę (TPS), sieć doświadczyła wielu przestojów, w których była wręcz bezużyteczna.

Teraz na rynku pojawiło się nowe dziecko – blockchain Aptos. Nazywany przez wielu „zabójcą Solany”, Aptos jest przedstawiany jako „skalowalna, bezpieczna, niezawodna i możliwa do rozbudowy” sieć, która jest rozwijana od ponad trzech lat i właśnie uruchomiła swoją sieć główną.

Szybkie fakty:

 • Aptos to blockchain warstwy pierwszej opracowany przez Aptos Labs
 • Aptos Labs zostało założone przez głównych współpracowników Diem (opracowane przez Meta)
 • Używa Proof-of-Stake (PoS) dla swojego algorytmu konsensusu

Pełne szczegóły i kompletny stos techniczny Aptos Blockchain można znaleźć w białej księdze Aptos.

Według oficjalnej strony internetowej, Aptos Blockchain jest „zaprojektowany ze skalowalnością, bezpieczeństwem, niezawodnością i możliwością aktualizacji jako kluczowymi zasadami” i został opracowany przez zespół ponad 350 programistów.

Istnieje kilka kluczowych komponentów, na których skupimy się w tym przewodniku, a mianowicie:

 • Język Move
 • Model danych Aptos
 • Moduł Move

Język Move

Aby reprezentować stan księgi, Aptos używa modelu obiektowego Move. Move to nowy język programowania inteligentnych kontraktów, a jego głównym celem jest zarówno bezpieczeństwo, jak i elastyczność. Wykorzystuje on moduły Move do kodowania zasad transakcji stanowych.

Użytkownicy składają transakcje, które mogą publikować nowe moduły, aktualizować te, które już istnieją, wykonywać pewne funkcje wejściowe, które są zdefiniowane w ramach tego modułu lub zawierają skrypty, które są w stanie wchodzić w interakcje z publicznymi interfejsami różnych modułów.

Ekosystem posiada również kompilator, maszynę wirtualną (VM), a także inne narzędzia, z których mogą korzystać deweloperzy.

Oto zestawienie tego, jak deweloperzy mogą rozpocząć interakcję z ekosystemem Aptos.

Język programowania został zaprojektowany tak, aby położyć silny nacisk na ograniczoność zasobów, jak również na ich ochronę i kontrolę dostępu. Wykorzystuje on weryfikację kodu bajtowego, która gwarantuje bezpieczeństwo typu i pamięci, nawet jeśli mamy do czynienia z niezaufanym kodem. Z drugiej strony, aby pomóc w pisaniu kodu, który jest bardziej godny zaufania, programiści mają dostęp do Move Prover – jest to formalny weryfikator, który jest w stanie uwierzytelnić funkcjonalną poprawność programu względem wcześniej ustalonej specyfikacji.

Zgodnie z dokumentem informacyjnym, zespół stojący za Aptosem jeszcze bardziej udoskonalił język programowania, aby wspierać szerszy zakres przypadków użycia Web3.

Model danych

Aptos blockchain zdefiniował swój stan księgi jako stan wszystkich kont. Jest on wersjonowany za pomocą niepodpisanej 64-bitowej liczby całkowitej, która odpowiada liczbie transakcji, jakie zostały wykonane przez sieć.

Każdy może przesłać transakcję, a tym samym zmodyfikować stan księgi głównej. W momencie wykonania transakcji generowane jest wyjście transakcji, które zawiera zero (lub więcej) operacji manipulujących stanem księgi. Nazywane są one zestawami zapisów i reprezentują wektor zdarzeń wynikowych, ilość zużytego gazu, a także status wykonanej transakcji.

Same transakcje dostarczają następujących informacji:

 • Autentyfikator transakcji.
 • Adres nadawcy
 • Payload
 • Cena gazu
 • Maksymalna ilość gazu
 • Numer sekwencji
 • Czas wygaśnięcia
 • Identyfikator łańcucha

Warto również zauważyć, że model danych Move’a natywnie wspiera globalne adresowanie zarówno modułów jak i danych. Te transakcje, które nie zawierają nakładających się konfliktów w swoich danych i kontach, mogą być również wykonywane równolegle.

Aby dokładniej przyjrzeć się definicjom zarówno zdarzeń, jak i kont, należy zapoznać się z oficjalnym whitepaperem.

Moduł Move

Moduł Move posiada bytecode Move, który deklaruje struktury i procedury. Strukty są jedynie typami danych.

Jest on identyfikowany przez adres konta, na którym zadeklarowano moduł, oraz posiada nazwę modułu. Moduł musi być nazwany jednoznacznie w ramach danego konta, a każde konto może zadeklarować nie więcej niż jeden moduł o danej nazwie.

Wszystkie moduły są grupowane w pakiety, które znajdują się pod tym samym adresem. Właściciel tego adresu publikuje następnie pakiet jako całość na blockchainie, a zawiera on bytecode i metadane pakietu. Wspomniane metadane mogą określać, czy pakiet może być aktualizowany, czy nie, lub czy jest niezmienny. Dla tych pakietów, które mogą być aktualizowane, są wykonywane dodatkowe kontrole kompatybilności przed zezwoleniem na aktualizację.

Ważne jest, aby zauważyć, że podczas gdy nowe funkcje i zasoby mogą być dodane, funkcje punktu wejścia nie mogą być zmienione, a zasoby nie mogą być przechowywane w pamięci.

Zdefiniowany jako regularnie aktualizowany pakiet modułów, framework Aptos jest przedstawiony na poniższej grafice:

aptos apt

Jak Aptos będzie się skalować?

W oparciu o jego whitepaper, protokół został początkowo uruchomiony z pojedynczym stanem ledger, ale z czasem Aptos zamierza podjąć nieco unikalne podejście horyzontalne do skali.

Aby to osiągnąć, protokół wdroży wiele sharded ledger states, gdzie każdy z nich będzie oferował jednorodne API i sharding jako koncepcję.

Dane mogą być przenoszone między shardami za pomocą homogenicznego mostu, a zarówno użytkownicy, jak i deweloperzy powinni mieć możliwość wyboru własnych schematów shardingu, w zależności od własnych potrzeb.

Zarządzanie Aptos

Sieć Aptos działa w oparciu o algorytm konsensusu proof-of-stake (PoS), w którym osoby zatwierdzające muszą posiadać minimalną wymaganą ilość stakowanych tokenów Aptos, aby uczestniczyć w zatwierdzaniu transakcji. AptosBFT, z drugiej strony, jest algorytmem konsensusu BFT protokołu i jest oparty na HotStuff.

BFT oznacza Byzantine Fault Tolerance i jest odniesieniem do znanego problemu bizantyjskiego, w którym komponenty mogą ulec awarii, a informacja o tym, czy dany komponent uległ awarii, jest niepełna.

Walidatory są w stanie zdecydować o podziale nagród odpowiednio między nimi a ich stakerami. Stakerzy, z drugiej strony, mogą wybrać dowolną liczbę walidatorów, na których chcą postawić swoje tokeny i ustalić wcześniej uzgodniony podział nagród. Nagrody są odbierane na koniec każdej epoki poprzez odpowiedni moduł on-chain Move.

Token, który zasila ekosystem Aptos, nazywa się APT.

Tokenomika kryptowaluty APT

Tokenomika APT wywołała kontrowersje w społeczności kryptowalutowej, ponieważ token miał początkowo zostać uruchomiony bez żadnych publicznych informacji na temat jego całkowitej podaży, dystrybucji i ogólnego planu.

Od tego czasu zespół wydał formalny wpis na blogu wyjaśniający większość szczegółów.

Początkowa podaż APT w momencie uruchomienia mainnetu została ustalona na 1 miliard tokenów, gdzie minimalna jednostka jest nazywana Octa.

Z tej początkowej podaży 51% zostało przeznaczone pod kategorię „społeczności”, 19% dla „głównych współpracowników”, 16,5% dla „fundacji” i 13,48% dla inwestorów. Wyszczególniając pierwszą kategorię, we wpisie na blogu czytamy:

Ta pula tokenów jest przeznaczona na rzeczy związane z ekosystemem, takie jak dotacje, zachęty i inne inicjatywy związane z rozwojem społeczności. Niektóre z tych tokenów zostały już przydzielone do projektów budujących na protokole Aptos i będą przyznawane po ukończeniu określonych kamieni milowych. Większość tych tokenów jest przechowywana przez Fundację Aptos, a mniejsza część jest przechowywana przez Aptos Labs. Przewiduje się, że tokeny te będą dystrybuowane przez okres dziesięciu lat…

Z kolei inwestorzy i główni kontrybutorzy mają 4-letni lockup na swoje tokeny, z wyłączeniem nagród z tokenów. Tymczasem tak wygląda szacowany harmonogram dostarczania tokenów:

aptos apt token

APT Airdrop

Aby rozpocząć swoją premierę w mainnecie z hukiem, projekt zrzucił łącznie 20 076 150 tokenów APT na 110 235 kwalifikujących się adresów w formie airdropu, co stanowi 2% całkowitej początkowej podaży.

W tym czasie zespół stwierdził:

Jest to nasz pierwszy airdrop oparty na naszych istniejących danych społeczności. Fundacja aptos będzie nadal oceniać przyszłe możliwości wspierania społeczności Aptos.

Użytkownicy mogą sprawdzić kwalifikowalność tutaj.

Przywództwo i finansowanie Aptos Labs

Aptos Labs to organizacja, która opracowała blockchain Aptos i jest prowadzona przez Mo Shaikh i Avery Ching. Obaj wcześniej pracowali nad projektem blockchain Meta (dawniej: Facebook) Libra, który później został całkowicie przemianowany na Diem.

Jeszcze w lutym 2022 roku, Shaikh powiedział:

Od czasu odejścia z Mety mogliśmy wprowadzić nasze pomysły w ruch, olać biurokrację i zbudować od podstaw zupełnie nową sieć, która doprowadzi je do skutku.

Aptos jest również jednym z najlepiej finansowanych projektów blockchain. W marcu 2021 r. zespół zebrał 200 milionów dolarów w rundzie finansowania prowadzonej przez Andreessen Horowitz (a16z), FTX Ventures, Coinbase Ventures i inne kryptowaluty.

W lipcu tego samego roku Aptos zebrał kolejne 150 dolarów, a runda finansowania była prowadzona przez FTX Ventures.

Comments (No)

Leave a Reply