Bitfinex uruchamia platformę pożyczkową p2p

Giełda Bitfinex ogłosiła uruchomienie usługi pożyczek peer-to-peer za pośrednictwem zintegrowanej platformy pożyczkowej.

Usługa umożliwia klientom wykorzystanie aktywów cyfrowych jako zabezpieczenia pożyczki, którą można wykorzystać do handlu lub wypłacić z platformy. Bitcoiny i Ethereum są akceptowane jako zabezpieczenie. Pożyczka jest udzielana w dolarach amerykańskich lub Tether (USDT).

Pożyczkobiorcy mogą wybierać między stopą stałą lub zmienną, zwaną stopą zwrotu Flash. Metodologia obliczania tego ostatniego podana jest na stronie internetowej giełdy.

Stawki roczne i dzienne, a także całkowita kwota pożyczki i spłaty są obliczane automatycznie na podstawie wartości zabezpieczenia, kwoty pożyczki, okresu pożyczki i preferowanej stopy procentowej.

Użytkownicy mogą częściowo lub w całości spłacić zarówno kapitał, jak i odsetki od pożyczki, przenosząc środki z powrotem do swojego portfela depozytów zabezpieczających, obniżając stopę procentową” – głosi komunikat.

Przypominamy, że w październiku Bitfinex rozszerzył listę aktywów do stakowania na Cardano i Polkadot .

Wcześniej, we wrześniu, Bitfinex rozpoczął obrót instrumentami pochodnymi na indeksy akcyjne w połączeniu ze stablecoinem USDT.


Comments (No)

Leave a Reply