Bitcoin nie jest użyteczny dla terrorystów

Pomimo wielu raportów i wielki propagandy przeciwko kryptowalutom, po raz kolejny okazuje się, że nie są one atrakcyjne dla terrorystów.

Organizacje takie jak al-Qaeda czy ISIS nie były w stanie pozyskać finansowania przy użyciu kryptowalut. Pomimo wielu prób użycia BTC i ETH, wysiłki spełzły na niczym.

Dyrektor „Foundation For Defense of Democracies Center on Sanctions and Illicit Finance” wygłosił swoje przemówienie przed komisją senacką, 7go września.

Według jego słów najpopularniejszym źródłem finansowania terroryzmu nadal pozostaje dolar amerykański i gotówka.

Co ciekawe, to co nie udaje się terrorystom, udaje się organizacjom rasistowskim.