Bitcoin analiza techniczna #4

BTC/USD interwał 4h

Kurs BTC doszedł do średniej EMA 144, czego wcześniej się spodziewałem. Dotarł nawet do poziomu fibo 50% 10896$, po czym wystąpiła gwałtowna reakcja podażowa. Linie trendu pokazują trójkąt zwyżkujący, jest to formacja chorągiewki. Formacja ta zapowiada kontynuację trendu wyższego rzędu, w naszym przypadku spadkowy. Przebicie poziomu 9800$ powinno wywołać panikę i dać impuls do dalszych spadków do poziomów 9300$ lub nawet niżej.

BTC/USD interwał 1h

W mniejszym interwale obserwuję kurs i szukam wsparć. Widać, że według poziomów Fibonacciego poziom 61,8% pokrywa się z wcześniej wyznaczonym wsparciem według wskaźnika wolumenu z poprzedniej analizy. Patrząc na bardzo niski poziom wskaźnika RSI należy przeczekać sytuacje. Kolejny poziom fibo jest w okolicy 9800$, o której już wcześniej wspomniałem.
Należy pamiętać, że wyższy interwał jest ważniejszy i po krótkiej konsolidacji dalsze spadki mogą się okazać nieuniknione. Dopiero przebicie poziomu 10800$ da sygnał na dalsze wzrosty.

Twitter: https://twitter.com/bartb86

Comments (No)

Leave a Reply