Binance uruchamia odznaki bitewne Futures – $30,000 w BNB do wygrania

Binance uruchomiło nową funkcję Odznak dla aktywności Bitew Futures, aby poprawić doświadczenia użytkownika. Odznaki Bojowe są zdobywane w systemie poziomów opartym na punktach, który wykorzystuje punkty bitewne zgromadzone przez użytkowników.

Aby uczcić uruchomienie tej nowej funkcji, Binance przeznaczyło łącznie $30,000 USD w BNB, które zostanie rozdane naszym użytkownikom na całym świecie.

Okres Konkursu:12:00 (UTC) 18.12.2020 – 12:00 (UTC) 06.01.2021

Promocja A: Pula Nagród Odznak

Każdy użytkownik, który podczas kampanii zdobędzie odznakę wymienioną w poniższej tabeli, otrzyma szansę na uzyskanie nagród z odpowiadającej puli.

OdznakaPunktyPula Nagród
Mistrz≥ 10,000,000Weź udział w podziale $5,000 w BNB
Diament1,000,000 ≤ Punkty < 10,000,000Weź udział w podziale $5,000 w BNB
Platyna100,000 ≤ Punkty < 1,000,000Weź udział w podziale $5,000 w BNB
Złoto10,000 ≤ Punkty < 100,000Weź udział w podziale $5,000 w BNB
Srebro5,000 ≤ Punkty <10,000Weź udział w podziale $3,000 w BNB
BrązPunkty < 5,000Weź udział w podziale $2,000 w BNB

Promocja B: Nagroda za Serię Zwycięstw

Użytkownicy z serią zwycięstw ≥ 15 bitew w okresie kampanii podzielą po równo dodatkowe $5,000 w BNB.

Jak odblokować i zakwalifikować się do pul nagród

 • Jak odblokować pulę nagród:
  • Pula nagród dla każdego poziomu Odznak zostanie odblokowana, gdy na poziomie będzie ≥ 10 kwalifikujących się uczestników.
  • Pula nagród dla Odznak poziomu Mistrza zostanie odblokowana, gdy będzie ≥ 3 kwalifikujących się użytkowników.
  • Jeśli na danym poziomie odznak będzie mniej niż 10 kwalifikujących się użytkowników, użytkownicy z tego poziomu zostaną zgrupowani na następnym niższym poziomie w celu podziału nagród. Każdy z użytkowników tego poziomu otrzyma dodatkowy voucher Cashback o wartości 100 USDT na kontrakty Futures Marginowane w Monetach.
 • Jak zakwalifikować się do puli nagród:
  • Zdobądź wystarczającą liczbę punktów w Bitwach Futures, aby zakwalifikować się do odpowiedniego poziomu Odznak.
  • Weź udział w Bitwach przez co najmniej 8 dowolnych dni podczas trwania promocji.

Zasady i Warunki:

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat Bitew Futures, przeczytaj ten przewodnik: Jak rozpocząć swoją przygodę z Bitwami Futures oraz jak zdobywać punkty
 • Status odznaki każdego użytkownika jest widoczny obok jego bitewnej nazwy użytkownika/pseudonimu.
 • Odznaki będą aktualizowane co 10 sekund zgodnie z powyższym punktowym systemem poziomów.
 • Pula nagród BNB została przeznaczona, w związku z uruchomieniem nowej funkcji Odznak. Obecne punkty i odznaka sprzed kampanii nie zostaną usunięte.
 • Użytkownicy mogą otrzymać zarówno nagrodę związaną z Odznakami, jak i nagrodę za serię zwycięstw, jeśli spełnią określone wymagania.
 • Dystrybucja nagród: nagrody BNB zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni po zakończeniu aktywności. Użytkownicy mogą zobaczyć swoje nagrody, wybierając Centrum Konta > Portfel > Historia Dystrybucji.
 • Binance wykorzysta cenę spot BNB/USDT w momencie dystrybucji jako kurs wymiany BNB/USD.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji uznanych za wash trading lub nielegalne zbiorowe rejestracje kont, handel self-dealing lub wskazywanie na manipulację rynku itd.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności, lub Reguł Aktywności na własnych zasadach.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel kontraktami futures jest przedsięwzięciem niezwykle ryzykownym, z potencjałem zarówno wysokich zysków, jak i znacznych strat. Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych zmian cen istnieje ryzyko, że całe saldo margin w portfelu futures może zostać zlikwidowane.

zródło : Binance

Comments (No)

Leave a Reply