Binance Pool wprowadza 19 Fazę Produktów Podwójnych Oszczędności

Binance Pool rozpocznie dziewiętnastą fazę produktów Podwójnych Oszczędności w dniu 02.12.2020 (UTC).

  • Format Subskrypcji: Kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres Subskrypcji: 4:00 (UTC) 02.12.2020 – 4:00 (UTC) 03.12.2020

Szczegóły Produktu Podwójnych Oszczędności

Zasób CyfrowyDniRoczna Stopa ProcentowaRef. Cena Wykonania (USD)LimitData Dostarczenia
BTC21 Dni92%$19,90050BTC24.12.2020
BTC43 Dni60%$20,400150BTC15.01.2021
BTC57 Dni55%$20,400100BTC29.01.2021
USDT21 Dni69%$17,900500,000USDT24.12.2020
USDT43 Dni44%$17,400500,000USDT15.01.2021
USDT57 Dni41%$17,400500,000USDT29.01.2021
BUSD21 Dni69%$17,900500,000BUSD24.12.2020
BUSD43 Dni44%$17,400500,000BUSD15.01.2021
BUSD57 Dni41%$17,400500,000BUSD29.01.2021

Przykład: Użytkownik kupuje udział w produkcie Podwójnych Oszczędności o wartości 1 BTC (cena Wykonania wynosi $X, a Roczna stopa zwrotu z odsetek Y%). Kiedy produkt wygasa w dniu dostawy:

  • Jeżeli cena rozliczeniowa BTC ≥ cena wykonania, wówczas walutą rozliczeniową użytkownika będzie BUSD. Użytkownik otrzyma 1 * X * (1 + Y% / 365 * Dni Depozytu) BUSD.
  • Jeśli cena rozliczeniowa BTC < cena wykonania, walutą rozliczeniową użytkownika będzie BTC. Użytkownik otrzyma 1 * (1 + Y% / 365 * Dni Depozytu) BTC.

Przypomnienie:

  • Rzeczywista cena wykonania kontraktu może nie odzwierciedlać Ref. Ceny wykonania w pierwotnym ogłoszeniu. Rzeczywista cena wykonania zostanie skorygowana zgodnie ze zmianami ceny spot w ciągu 24 godzin po okresie początkowej oferty, przy czym cena spot, o której mowa, wynosi $13,716 USD.
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby Podwójnych Oszczędności, przechodząc do sekcji Pula > Podwójne Oszczędności > Ikona historii zleceń w prawym górnym rogu.
  • Metoda kalkulacji ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC z siedmiu różnych giełd: Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit i LMAX Digital. Podczas rozliczenia najwyższe i najniższe ceny z tych giełd zostaną usunięte z obliczeń, a średnia cena z pozostałych pięciu giełd zostanie użyta jako ostateczna cena rozliczeniowa. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia produktu.
  • Data Dostawy: Odnosi się do okresu zakończenia produktu inwestycyjnego. W tym dniu środki, które ulokowałeś w produkcie Podwójnych Oszczędności, zostaną automatycznie zwrócone do Twojego portfela Spot, łącznie z odsetkami.
  • Waluta Rozliczeniowa: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego zwrotu kapitału w dniu dostawy. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu dostawy.
  • Czas Zaksięgowania: środki zazwyczaj pojawiają się na koncie spot w ciągu 48 godzin, kiedy produkty Podwójnych Oszczędności wygasają.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Inwestycja w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty. Dokonuj inwestycji ostrożnie

źródło: Team Binance Polska