Binance Futures uruchomił kontrakty BTCBUSD z dostawą i dźwignią do 125X

Binance Futures uruchomi Miesięczne i Dwumiesięczne Kontrakty BTCBUSD z Dostawą. Handel rozpoczoczął się o godzinie 07:00 (UTC) 05.01.2020. Użytkownicy mogą wybrać między dźwignią 1-125x. Miesięczne i Dwumiesięczne Kontrakty BTCBUSD z dostawą to kontrakty futures z marginem w BUSD, które wykorzystują BUSD jako zabezpieczenie, oraz są kwotowane i rozliczane w BUSD.

Przypomnienie:

  • Miesięczny Kontrakt z Dostawą jest instrumentem pochodnym z ustalonym terminem wygaśnięcia i rozliczeniem. Wygasa w ostatni piątek miesiąca. Na przykład: „BTCBUSD Miesięczny 0129” wskazuje datę wygaśnięcia ustawioną na 8:00 (UTC) 29.01.2021; „BTCBUSD Dwumiesięczny 0226” wskazuje, że data wygaśnięcia jest ustawiona na 8:00 (UTC) 26.02.2020.
  • Po dostarczeniu i rozliczeniu bieżącego kontraktu Miesięcznego zostanie wygenerowany nowy kontrakt Dwumiesięczny, a nazwa istniejącego kontraktu Dwumiesięcznego zostanie zmieniona na kontrakt Miesięczny. Na przykład: „BTCBUSD Miesięczny 0129” zostanie wycofany o 8:00 (UTC) 29.01.2020 po rozliczeniu, „BTCBUSD Dwumiesięczny 0226” zostanie zmieniony na „BTCBUSD Miesięczny 0226”, a nowy „BTCBUSD Dwumiesięczny 0326” będzie utworzony, itd.
  • Dalsze informacje: BUSD-Marginowane Kontrakty z Dostawą

Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kontraktami terminowymi wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i poważny strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Futures.

zródło :Binance


Comments (No)

Leave a Reply

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.