Białoruski bank wprowadza kontrakty CFD na bitcoin’y

Mińsk Transit Bank (Mtbank), jeden z głównych banków na Białorusi, rozpocznie oferowanie kontraktów bitcoinowych CFD.

Nowy produkt finansowy będzie dostępny za pośrednictwem platformy Mtbankfx banku, która została uruchomiona w 2016 r. wspólnie ze szwajcarskim Dukascopy Bank SA.

Kontrakt CFD to kontrakt pomiędzy dwiema stronami: dostawcą kontraktu (wystawcą kontraktu) i inwestorem (nabywcą kontraktu), w którym zakłada się, że sprzedający zapłaci różnicę między aktualną wartością (w dniu wykonania kontraktu) danych ściśle określonych aktywów (na przykład akcje, obligacje, waluty, surowce, towary itd.) i ich wartością w dniu ustalania kontraktu (jeśli różnica jest ujemna, to tę wartość płaci kupujący sprzedającemu). Taki kontrakt jest instrumentem pochodnym, w którym nie jest się właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów. CFD jest produktem niewystandaryzowanym, co oznacza, że regulaminy dostawców i zasady obrotu tymi kontraktami mogą znacznie się różnić. CFD wykorzystują dźwignię finansową (tak zwany lewar).

Mtbankfx jest akredytowanym dealerem walutowym i pierwszą bankową platformą forex na Białorusi. Zacznie on w przyszłym tygodniu oferować kontrakty CFD.

Mtbank już opublikował warunki korzystania z usługi i wszystkie informacje na temat tej nowej oferty. Narzędzie oferowane przez platformę, w tym narzędzie BTC / USD z dźwignią 1: 3, są dostępne dla transakcji przez całą dobę – od otwarcia rynku w niedziele o 21:00, aż do zamknięcia rynku w piątki o 20:00.

W styczniu 2018 r. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podpisał Dekret z mocą ustawy „O rozwoju gospodarki cyfrowej „, który zalegalizował kryptowaluty, ICO i inteligentne kontrakty. Dekret wszedł w życie 28 marca.

Według białoruskich mediów, władze przygotowują poprawki do rozporządzenia. Zmiana ta podobno zobowiąże giełdy kryptowalutowe działające pod egidą High Technologies Park (HTP) do identyfikowania swoich klientów oraz ujawnienia ich danych państwowym służbom bezpieczeństwa.